RIVM heeft samen met het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) een webtool ontwikkeld waarmee adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer een snelle indruk kunnen krijgen van de rookpluim na een brand.

De brandweer zet bij een incident met gevaarlijke stoffen traditioneel een ‘sigaar’ op de kaart. Pluimradar doet dat ook, maar dan dynamisch. Na het invoeren van enkele gegevens over het incident berekent Pluimradar binnen enkele minuten de verwachte verspreiding van de (rook)pluim en laat op een kaart zie hoe deze op basis van weersvoorspellingen beweegt. Pluimradar geeft de verspreiding van de pluim door de lucht en de neerslag van stofdeeltjes op de grond.

De tool combineert verspreidingsberekeningen van het RIVM met de actuele weersverwachting van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Daarbij maken het RIVM en KNMI gebruik van geavanceerde wetenschappelijke verspreidings- en weermodellen.

Praktische tool

Pluimradar is een praktische tool bij milieu-incidenten zoals lekkages van gevaarlijke stoffen en branden. De inschatting kan helpen bij het aansturen van meetploegen, bepalen van aanrijroutes voor hulpdiensten en het nemen van beslissingen over mogelijke veiligheidsmaatregelen voor omwonenden.

Geavanceerde berekeningen

Pluimradar is een gezamenlijk product van het RIVM en het KNMI. Voor specialistische kennis en advies op het gebied van verspreidingsberekeningen, eigenschappen van stoffen, gezondheidsrisico's of meetondersteuning kan de brandweer of veiligheidsregio 24/7 contact opnemen met het RIVM via de MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)-coördinator op nummer 088 689 7542.

Pluimradar is een van de producten van de responsorganisatie van het RIVM. Het RIVM is 24/7 beschikbaar om regionale overheden en hulpdiensten te ondersteunen vóór, tijdens en na milieu- en stralingsincidenten.

 

Pluimradar

RIVM heeft samen met het KNMI een webtool ontwikkeld waarmee adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer een snelle indruk kunnen krijgen van de rookpluim na een brand

Herman Schreurs RIVM
Jetty Middelkoop adviseur gevaarlijke stoffen brandweer