Dr. Ir. Erik Tielemans (1970) is hoofd Centrum Veiligheid Stoffen en Producten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Chemische stoffen en toepassing van biotechnologie zijn belangrijke pijlers van onze welvaart. Met wetenschappelijke kennis en adviezen draag ik graag bij aan een systeem dat negatieve effecten voor mens en milieu vroegtijdig vaststelt en voorkomt.

Erik Tielemans

Erik studeerde Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1999 promoveerde hij als milieuepidemioloog aan de Universiteit Utrecht. Erik heeft vervolgens op verschillende plekken binnen TNO gewerkt, zowel in de rol van onderzoeker als lijnmanager. Onderwerpen op het terrein van arbeid, milieu en gezondheid stonden altijd centraal.

In 2015 vervolgde Erik z’n carrière bij het RIVM en startte hij als afdelingshoofd Onderzoek & Innovatie Milieukwaliteit. Zowel de technologische als sociale innovatie van de milieumonitoring was in deze functie een centrale opgave. Erik was in deze periode ook mede initiatiefnemer van de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Dit alles om samen met inwoners en andere maatschappelijke partners te werken aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. In 2020 werd Erik kwartiermaker voor het RIVM-brede programma lokaal & regionaal werken.

In 2021 maakt Erik de overstap naar de functie van hoofd van het centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP Veiligheid Stoffen en Producten (Veiligheid Stoffen en Producten)). Centrum VSP staat voor het samen met andere verantwoordelijke maatschappelijke spelers investeren in een leefomgeving die, nu en in de toekomst, veilig is en als veilig wordt ervaren. VSP is daarmee gericht op een veilige omgang met en inbedding van chemische stoffen en biotechnologische toepassingen en nieuwe technologieën. 

In 2018/2019 doorliep Erik Tielemans  de Interdepartementale Management Leergang (IML Interdepartementale Management (Interdepartementale Management))  van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB Nederlandse School van Openbaar Bestuur (Nederlandse School van Openbaar Bestuur)) en Berenschot. 

Contact

E-mail: info@rivm.nl

LinkedIn

Erik Tielemans | LinkedIn