Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP Veiligheid Stoffen en Producten) biedt betrouwbare, toonaangevende en voor de praktijk bruikbare ondersteuning aan (inter)nationale overheden. Het centrum adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie.

Oogmerk is een duurzame bescherming en bevordering van de gezondheid en veiligheid van de mens en zijn leefomgeving in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor onder andere industriële stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie.
Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen, zoals importeurs, producenten, gebruikers, ngo’s en burgers ontplooit het centrum initiatieven gericht op een verantwoord gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.
Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten staat onder leiding van dr. J.M. (Jan) Roels.

Expertisevelden VSP Veiligheid Stoffen en Producten

Contact
 

VSP
 

Contactgegevens
 

Telefoon
 

+31 (0)88 6897504
 

 Fax

+31 (0)30 274 44 01
 

 E-mail

vsp-secretariaat@rivm.nl
 


Naar de pagina Organisatie