Joost Damen (1977) is hoofd Centrum Milieukwaliteit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vanuit onze onafhankelijke positie levert het Centrum Milieukwaliteit kennis en inzichten

over de kwaliteit van de leefomgeving. Onze data en analyses kunnen betrokken worden bij 

de besluitvorming over grote maatschappelijke en politieke vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Zeker nu deze vraagstukken in belang en aandacht toenemen wordt er veel van de professionals van het centrum vraagt. Dat maakt het voor mij tot zo’n uitdagend en relevant centrum.

Foto van Joost Damen

Vanuit zijn werkervaring weet Joost Damen (1977) hoe belangrijk het is dat besluitvorming een feitelijke en onderbouwde basis kent. Dat was ook een belangrijke reden voor hem om in 2022 aan de slag te gaan bij het RIVM. Joost was daarvoor directeur Water, Groen en Grondzaken bij de provincie Zuid-Holland. 

Voordat hij bij de provincie Zuid-Holland ging werken, werkte hij sinds 2002 bij de provincie Noord-Holland in verschillende functies. Zo was hij sectormanager Milieu, waarnemend sectormanager Water en plaatsvervangend sectormanager Natuur, recreatie en Landschap. Hij ondersteunde diverse college-onderhandelingen. Ook was hij lid van de Raad van Toezicht van een woningcorporatie.

Joost Damen studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Hij volgde daarna diverse opleidingen. In 2021 voltooide hij de Masteropleiding Executive Change management (ECM) aan het SIOO.

 

Contact

E-mail: info@rivm.nl