Het centrum Milieukwaliteit (MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit)) zorgt voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van ons milieu. Wij doen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Daarmee schetsen we een actueel en trendmatig beeld van de fysieke milieukwaliteit. Wij bieden onze informatie in diverse vormen op maat aan: adviezen, directe datalevering, websites of interactieve apps. Op die manier dragen wij bij aan handelingsperspectief voor overheden, gericht op een duurzame en gezonde leefomgeving. Wij zetten ons ervoor in dat onze opdrachtgevers en de samenleving onze kennis en inzichten begrijpen.

Centrum MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit) houdt zich bezig met de milieukwaliteit van lucht, water, bodem en met geluid. Betrouwbare informatie over de milieukwaliteit in Nederland leveren is de kern. Data genereren vormt de basis van ons werk. We doen dat door meten, rekenen, modelleren en analyseren. Onze data stellen we op een toegankelijke manier beschikbaar. We hebben ruim aandacht voor innovatie en volgen ontwikkelingen in meet- en modeltechnieken op de voet.

Steeds meer liggen de nationale opgaven voor een duurzame en gezonde leefomgeving op lokaal en regionaal niveau. Daarom breiden wij onze kennisondersteuning uit naar de regio’s. Daarnaast  werken we ook in internationale netwerken, om onze wetenschappelijke reputatie en onze deskundigheid te versterken. En om betrokken te zijn bij internationale ontwikkelingen op gebied van milieukwaliteit.

Centrum Milieukwaliteit staat onder leiding van drs. J.H. (Joost) Damen
 

Expertise: 

 

MIL

Contactgegevens

Telefoon

+31 88 689 8989

 E-mail

info-milieukwaliteit@rivm.nl

 

 Naar de pagina Organisatie