Het Centrum Milieukwaliteit (MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit)) brengt de kwaliteit in beeld van de milieucompartimenten bodem, grondwater en lucht, en van omgevingsfactoren zoals geluid. Dit doet MIL door meting (monitoring) en door berekening (modellering). MIL signaleert ook de trends in en onderzoekt de effecten van beleidsmaatregelen op de milieukwaliteit.

De kwaliteit van het milieu in Nederland staat in nauwe relatie met internationale ontwikkelingen. Daarom is Centrum MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit) ook betrokken bij de internationale milieumonitoring voor het European Environmental Agency en klimaatonderzoek.

Voor het monitoren beheert het RIVM een aantal landelijke meetnetten op het gebied van bodem, grondwater, lucht en geluid. Het Centrum Milieukwaliteit vervult een belangrijke rol in de wettelijke smogverwachting, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Emissieregistratie en het Expertisecentrum Geluid.

Het Centrum Milieukwaliteit staat onder leiding van dhr. ir. C.M. (Kees) van Luijk.

Expertisevelden MIL

 


 

Contact
 

MIL

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)30 274 27 43

 Fax

+31 (0)30 274 29 71

 E-mail

info-milieukwaliteit@rivm.nl

 

 Naar de pagina Organisatie