Flemming R. Cassee is chief science officer van het Strategisch Programma RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Daarnaast is hij senior inhalatietoxicoloog en betrokken bij het onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van in de lucht zwevende deeltjes (fijn stof, nanomaterialen, plastics) en gasvormige componenten (ozon, stikstofdioxide). Tevens is Flemming Cassee hoogleraar Inhalatietoxicologie aan de Universiteit Utrecht.

De kracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is wetenschappelijke kennis zodanig te vertalen dat beleidsmakers deze kunnen gebruiken om hun keuzen te onderbouwen. Het RIVM is onafhankelijk en niet-commercieel; het gaat puur om de maatschappelijke relevantie. Bij dit instituut kan ik mijn ambities waarmaken als inhoudelijk expert én als spin in het kennisweb door participatie in internationale onderzoeksprojecten en adviescommissies.

Flemming Cassee werkt graag is een multidisciplinair team om wetenschap, beleid en regelgeving met elkaar te verbinden. Hij publiceerde regelmatig wetenschappelijke rapporten en artikelen in internationale tijdschriften en presenteert onderzoeksresultaten op (inter)nationale conferenties. Daarnaast dient hij in een aantal gerenommeerde (inter)nationale adviescommissies.

Naast luchtverontreiniging gaat de aandacht ook uit naar de veiligheid van nanomaterialen en risico’s van micro-en nanoplastics in de lucht.

Flemming Cassee is adviseur van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Gezondheidsraad, Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de Europese Commissie , US EPAUnited States Environmental Protection Agency United States Environmental Protection Agency  en het Amerikaanse Health Effects Institute. Daarnaast is hij editor van Particle and Fibre Toxicology en reviewer voor een groot aantal internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals redactielid van diverse tijdschriften. Vanuit zijn positie als hoogleraar draagt hij bij aan onderwijs en begeleid master studenten (MScmaster of science) en promovendi.

Expertise

  • Inhalatietoxicologie
  • Fijn stof en luchtverontreiniging
  • Nanomaterialen en micro- en nanoplastics
  • Dosimetrie van deeltjes en vezels in de longen

Contact

E-mail: DMG-Secr@rivm.nl