Flemming R. Cassee is ‘chief science officer’ van het RIVM en senior inhalatietoxicoloog en betrokken bij het onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van in de lucht zwevende deeltjes (fijn stof, nanomaterialen, microplastics), gasvormige componenten (ozon, stikstofdioxide) en mengsels (houtrook, vliegtuigcabinelucht, binnenmilieu, luchtverontreiniging). Tevens is Flemming Cassee hoogleraar Inhalatietoxicologie aan de Universiteit Utrecht – Institute for Risk Assessment Science.

De kracht van het RIVM is wetenschappelijke kennis zodanig te vertalen dat beleidsmakers deze kunnen gebruiken om hun keuzen te onderbouwen. Het RIVM is onafhankelijk en niet-commercieel; het gaat puur om de maatschappelijke relevantie. Bij dit instituut kan ik mijn ambities waarmaken als inhoudelijk expert én als spin in het kennisweb door participatie in internationale onderzoeksprojecten en adviescommissies.

Flemming Cassee werkt graag is een multidisciplinair team om wetenschap, beleid en regelgeving met elkaar te verbinden. “Met samenwerking bereik ik gewoon meer en is daar is het RIVM het meeste bij gebaat”. Hij publiceert regelmatig wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften en presenteert onderzoeksresultaten op (inter)nationale conferenties en RIVM-rapporten. Daarnaast is hij lid van een aantal gerenommeerde (inter)nationale adviescommissies. Naast luchtverontreiniging gaat de aandacht ook uit naar de veiligheid van nanomaterialen en risico’s van micro-en nanoplastics in de lucht. In zijn rol als CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer) is hij gedelegeerd opdrachtgever namens de directeur-generaal Prof.dr.ir. J. (Hans) Brug  voor het Strategisch Programma RIVM. Dit programma is RIVM breed en gericht op onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling als voorbereiding op de vragen van ‘morgen’.

Flemming Cassee is adviseur van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Gezondheidsraad, Wereld Gezondheids Organisatie (  WHO World Health Organization (World Health Organization) (World Health Organization )), de Europese Commissie ,  US EPA United States Environmental Protection Agency (United States Environmental Protection Agency) (United States Environmental Protection Agency) United States Environmental Protection Agency  en het Amerikaanse Health Effects Institute. Daarnaast is hij editor van Particle and Fibre Toxicology en reviewer voor een groot aantal internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals redactielid van diverse tijdschriften. Vanuit zijn positie als hoogleraar draagt hij bij aan onderwijs en begeleid master studenten (  MSc master of science (master of science) (master of science)) en promovendi.

Expertise

  • Inhalatietoxicologie
  • Fijn stof en luchtverontreiniging
  • Nanomaterialen en micro- en nanoplastics
  • Dosimetrie van deeltjes en vezels in de longen

Contact

E-mail: DMG-Secr@rivm.nl