Prof. dr. ir. Willie Peijnenburg (1959) is wetenschappelijk onderzoeker/projectleider bij het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast bekleedt hij als bijzonder hoogleraar sinds 2009 de leerstoel Environmental Toxicology and Biodiversity bij het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Centraal in zijn werk staan de effecten van niet-natuurlijke stressoren op ecosystemen. Het gaat hierbij om de gecombineerde effecten van chemische stoffen, klimaat¬verandering en menselijk handelen op de samenstelling en het functioneren van ecosystemen.

Portretfoto Willie Peijnenburg.
Ingegeven door de eisen die we stellen aan een duurzame samenleving en een duurzame leefomgeving gaat het nationale en internationale milieubeleid meer en meer in de richting van de integrale beoordeling van de bedreigingen van onze leefomgeving. Ik vind dit een goede ontwikkeling omdat deze recht doet aan de breed gedragen maatschappelijke vraag om naast zorg voor een veilige leefomgeving, ook te zorgen voor duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit vraagt om een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Willie Peijnenburg studeerde scheikunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 1988 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift ‘An Experimental and Quantumchemical Study on the Mechanism and Stereochemistry of Photochemical [1,3] Sigmatropic Shifts’.

Sinds 1988 werkt hij als wetenschappelijk onderzoeker/projectleider bij het RIVM. In deze functie houdt hij zich bezig met de risico’s van stressoren voor het milieu, met de nadruk op het kwantificeren van de risico’s van chemische stoffen. De resultaten van het onderzoek worden direct gebruikt in de Europese risicobeoordeling van chemische stoffen. De ambitie is om simpele modellen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor het inschatten van het gedrag en de effecten van chemische stoffen in het milieu. Op deze manier kunnen de kosten die verbonden zijn aan het testen van stoffen worden geminimaliseerd en kan ook het gebruik van proefdieren tot een minimum worden beperkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met diverse binnen- en buitenlandse partners. Met name is er een uitgebreide samenwerking met Chinese universiteiten, onder andere in de vorm van een 'visiting professorship' aan de Universiteit van Dalian.

Willie Peijnenburg is als projectleider betrokken geweest bij een aantal nationale en internationale projecten op het gebied van de risicobeoordeling van stoffen. Dit betrof onder andere het opzetten van een informatiecentrum voor bestrijdingsmiddelen in Slowakije en het ontwikkelen van een strategie voor het in kaart brengen van de sedimentkwaliteit in Bulgarije. Hij is bovendien coördinator van het KP7-project CADASTER, dat zich richt op de implementatie van risicobeoordeling van stoffen met nadruk op het minimaliseren van dierproeven en het optimaliseren van de onderliggende teststrategieën (www.cadaster.eu). Momenteel richt hij zich deels op de milieurisico’s van nanodeeltjes.

Expertise

  • Ecologische chemie
  • Ecotoxicologie
  • Risicobeoordeling
  • Nano(eco)toxicologie

Contact

E-mail: vsp-secr@rivm.nl