De Relatieve Potentie Factoren (RPF’s) zijn nodig om mengsels van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) te beoordelen. 

Lees voor de toetsing van normen en risicogrenzen eerst de uitleg:

Tabel 1. Relatieve Potentiefactoren (RPF) voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) voor de beoordeling van directe orale externe blootstelling aan PFAS.  

Naam  

Afkorting 

CAS
neutraal zuur

CAS
anion

RPF 

Opmerking 

Bron 

Carboxylzuren 

Perfluorbutaanzuur 

PFBA 

375-22-4 

45048‐62‐2 

0,05 

 

Perfluorpentaanzuur 

PFPeA 

2706-90-3 

45167‐47‐3 

0,05 

bovengrens; range 0,01 ≤ RPF ≤ 0,05 

Perfluorhexaanzuur 

PFHxA 

307-24-4 

92612‐52‐7 

0,01 

 

Perfluorheptaanzuur 

PFHpA 

375-85-9 

120885‐29‐2 

bovengrens; range 0,01 ≤ RPF ≤ 1 

Perfluoroctaanzuur 

PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) 

335-67-1 

45285‐51‐6 

 

Perfluornonaanzuur 

PFNA 

375-95-1 

72007‐68‐2 

10 

 

Perfluordecaanzuur 

PFDA 

335-76-2 

73829‐36‐4 

10 

bovengrens; range 4 ≤ RPF ≤ 10 

Perfluorundecaanzuur 

PFUnDA 

2058-94-8 

196859‐54‐8 

 

Perfluordodecaanzuur 

PFDoDA 

307-55-1 

171978‐95‐3 

 

Perfluortridecaanzuur 

PFTrDA 

72629-94-8 

862374‐87‐6 

bovengrens; range 0,3 ≤ RPF ≤ 3 

Perfluortetradecaanzuur 

PFTeDA 

376-06-7 

365971‐87‐5 

0,3 

 

Perfluorhexadecaanzuur 

PFHxDA 

67905‐19‐5  

1214264-30-8 

0,02 

 

Perfluoroctadecaanzuur 

PFODA 

16517-11-6 

798556-82-8 

0,02 

 

Sulfonzuren 

Perfluorbutaansulfonzuur 

PFBS 

375‐73‐5 

45187-15-3 

0,001 

 

Perfluorpentaansulfonzuur 

PFPeS 

2706-91-4 

175905-36-9 

0,6 

 

Perfluorhexaansulfonzuur 

PFHxS 

355‐46‐4 

108427-53-8 

0,6 

 

Perfluorheptaansulfonzuur 

PFHpS 

375‐92‐8 

146689-46-5 

bovengrens; range 0,6 ≤ RPF ≤ 2 

Perfluoroctaansulfonzuur 

PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) 

1763‐23‐1 

45298-90-6 

 

Perfluordecaansulfonzuur 

PFDS 

335‐77‐3 

126105-34-8 

 

Overige 

2,3,3,3-tetra-fluor-2-(heptafluorpropoxy) propionzuur/
Hexafluoropropylene
oxide dimer acid 

HFPODA (GenX) 

13252-13-6 

122499-17-6 

0,06 

 

4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur 

DONA 

919005-14-4 

2127366-90-7 

0,03 

 

6:2 Fluortelomeer alcohol 

6:2 FTOH 

647-42-7 

 

0,02 

 

8:2 Fluortelomeer alcohol 

8:2 FTOH 

678-39-8 

 

0,04 

 

Trifluorazijnzuur 

TFA trifluoroacetic acid (trifluoroacetic acid) 

76-05-1 

14477-72-6 

0,002 

 

 

Tabel 2. Toepassing van de RPF-methode voor de beoordeling van PFAS die in het milieu tot andere PFAS kunnen afbreken. Deze aanpak is alleen van toepassing op milieumonsters waarin afbraak kan plaatsvinden. 

Naam 

Afkorting  

CAS 
neutraal zuur 

CAS 
anion 

Gebruik RPF  van 

Opmerking 

Bron 

4:2 Fluortelomeersulfonzuur 

4:2 FTS 

757124-72-4 

414911-30-1 

PFBA, PFPeA 
= 0,05 

kan afbreken tot PFPeA, PFBA en PFPrA; PFBA en PFPeA is worst-case 

6:2 Fluortelomeersulfonzuur 

6:2 FTS 

27619-97-2 

425670-75-3 

PFHpA 
= 1 

kan afbreken tot PFHpA, PFHxA en PFPeA; PFHpA is worst-case 

8:2 Fluortelomeersulfonzuur 

8:2 FTS 

39108-34-4 

481071-78-7 

PFNA 
= 10 

kan afbreken tot PFNA, PFOA en PFHpA; PFNA is worst-case 

Perfluorooctaansulfonamide 

FOSA=PFOSA 

754-91-6 

 

PFOS 
= 2 

kan afbreken tot PFOS 

Nmethylperfluoroctaansulfonamide azijnzuur 

MeFOSAA 

2355-31-9 

 

PFOS 
= 2 

kan afbreken tot PFOS 

N-ethylperfluoroctaansulfonamide azijnzuur 

EtFOSAA 

2991-50-6 

 

PFOS 
= 2 

kan afbreken tot PFOS 

Versie 1.0, 12 december 2023

Bronnen 

[1] Bil W, Zeilmaker M, Fragki S, Lijzen J, Verbruggen E, Bokkers B. 2021. Risk assessment of per‐ and polyfluoroalkyl substance mixtures: a relative potency factor approach. Environ Toxicol Chem 40 (3): 859–870. 

[2] RIVM. 2022. RIVM-VSP Veiligheid Stoffen en Producten (Veiligheid Stoffen en Producten) Advies 14434A02–Drinkwaterrichtwaarde voor trifluorazijnzuur, 02-02-2022. 

[3] Smit CE Conformité Européenne (Conformité Européenne), Verbruggen EMJ. 2022. Risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater. Doorvertaling van de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) naar concentraties in water. RIVM Briefrapport 2022-0074.