De gegevens voor de surveillance in het kader van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) worden sinds januari 2008 opgenomen in een landelijke infectieziekten registratie systeem OSIRIS information system (information system) genaamd. OSIRIS biedt deelnemende ziekenhuizen naast het insturen van bestanden ook de mogelijkheid om gegevens rechtstreeks in te voeren middels een registratieformulier via het internet.

Insturen via OSIRIS information system (information system)

Als een ziekenhuis voor de registratie gebruik wil maken van OSIRIS, dan kan men zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) via het e-mailadres: prezies@rivm.nl. Na aanmelding ontvangt u een gebruikersnaam en een wachtwoord die toegang geeft tot OSIRIS. U krijgt toegang tot die modules waarvoor u zich heeft aangemeld. Indien u meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van PREZIES. Voor het gebruik van OSIRIS is een beknopte handleiding beschikbaar.

Insturen van databestanden

Deelnemers die geen gebruik maken van de directe registratie van gegevens in OSIRIS, kunnen de geregistreerde gegevens die nodig zijn voor de surveillance van de verschillende modules ook per (beveiligde) e-mail aanleveren aan het secretariaat van PREZIES. Deze bestanden moeten qua structuur en inhoud voldoen aan de door PREZIES voorgeschreven specificaties. De dataspecificaties vindt u per PREZIES-module onder datamanagement.

Anoniem gegevensbeheer

Gegevens in OSIRIS worden gepseudonimiseerd opgeslagen (zie gegevensreglement), waarbij de koppeling tussen het deelnemende ziekenhuis en het PREZIES-nummer alleen maar uitgevoerd kan worden door de daartoe bevoegde persoon. Na controle van de bestanden worden de gegevens ingelezen in OSIRIS.

Terugrapportage

De ziekenhuisspecifieke gegevens worden na elke inzending binnen 4 weken teruggerapporteerd na analyse door het PREZIES team. De analyses die standaard worden verricht verschillen per surveillancemodule.

Zie hiervoor de specifieke beschrijvingen per module:

Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen | Incidentieonderzoek POWI | Incidentieonderzoek Lijnsepsis