PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Het PREZIES-netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). PREZIES wil de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen bevorderen door het optreden van ziekenhuisinfecties en hun risicofactoren terug te dringen. Dit gebeurt o.a. door het invoeren en onderhouden van gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties in ziekenhuizen. Hierdoor krijgt men inzicht in de frequentie van ziekenhuisinfecties binnen de eigen instelling.

Surveillance vermindert infecties

Uit onderzoek binnen het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk blijkt dat surveillance het optreden van ziekenhuisinfecties vermindert. Zonder surveillance ontbreekt de kennis en het inzicht omtrent het vóórkomen van ziekenhuisinfecties. Het is dan niet duidelijk hoe men presteert en de effecten van interventies kunnen niet worden beoordeeld. Surveillance is daarom één van de pijlers van het infectiepreventiebeleid.

Terugrapportage

Door deelname aan de PREZIES-surveillance kunnen ziekenhuizen hun eigen infectiecijfers spiegelen aan die van alle deelnemende ziekenhuizen. De infectiecijfers worden hiertoe gecorrigeerd voor een aantal, door het ziekenhuis niet te beïnvloeden risicofactoren, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de eigen situatie.

Deze informatie krijgt het ziekenhuis zodra het de eigen surveillance gegevens heeft aangeleverd voor het landelijke bestand.

Over deze site

Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van ziekenhuisinfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.