PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Het PREZIES-netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). PREZIES wil de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen bevorderen door het optreden van ziekenhuisinfecties en hun risicofactoren terug te dringen. Dit gebeurt o.a. door het invoeren en onderhouden van gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties in ziekenhuizen. Hierdoor krijgt men inzicht in de frequentie van ziekenhuisinfecties binnen de eigen instelling.

Surveillance vermindert infecties

Uit onderzoek binnen het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk blijkt dat surveillance het optreden van ziekenhuisinfecties vermindert. Zonder surveillance ontbreekt de kennis en het inzicht omtrent het vóórkomen van ziekenhuisinfecties. Het is dan niet duidelijk hoe men presteert en de effecten van interventies kunnen niet worden beoordeeld. Surveillance is daarom één van de pijlers van het infectiepreventiebeleid.

Terugrapportage

Door deelname aan de PREZIES-surveillance kunnen ziekenhuizen hun eigen infectiecijfers spiegelen aan die van alle deelnemende ziekenhuizen. De infectiecijfers worden hiertoe gecorrigeerd voor een aantal, door het ziekenhuis niet te beïnvloeden risicofactoren, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de eigen situatie.

Deze informatie krijgt het ziekenhuis zodra het de eigen surveillance gegevens heeft aangeleverd voor het landelijke bestand.

Over deze site

Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van ziekenhuisinfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

 

Historie PREZIES

In Nederland werd in de jaren zeventig, vooral een ad hoc beleid gevoerd ten aanzien van de preventie van ziekenhuisinfecties. Vooral het SENIC project (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) heeft bijgedragen aan het besef dat surveillance een van de belangrijkste middelen is in de strijd tegen ziekenhuisinfecties.

Het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk bestaat momenteel uit drie verschillende surveillancemodules, een module voor prevalentieonderzoek en twee modules voor incidentieonderzoek.  

In mei 1989 werd door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)(Werkgroep Infectiepreventie)) voor het eerst een richtlijn inzake de surveillance van ziekenhuisinfecties gepubliceerd. In 1991 werd in Nederland een begin gemaakt met het in netwerkverband surveilleren van ziekenhuisinfecties in de SWIFT Surveillance van Postoperatieve Wondinfecties (Surveillance van Postoperatieve Wondinfecties)(Surveillance van Postoperatieve Wondinfecties) I en II projecten. In SWIFT werkten het Kwaliteitsinstituut CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)(Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg), het Medisch Centrum Alkmaar (MCA Medisch Centrum Alkmaar (Medisch Centrum Alkmaar)(Medisch Centrum Alkmaar)) en 49 deelnemende ziekenhuizen samen. In dit jaar startte ook de Werkgroep Implementatie Registratie Ziekenhuisinfecties (WIRZI Werkgroep Implementatie Registratie Ziekenhuisinfecties (Werkgroep Implementatie Registratie Ziekenhuisinfecties)(Werkgroep Implementatie Registratie Ziekenhuisinfecties)), een initiatief van het Kwaliteitsinstituut CBO en de WIP, haar werkzaamheden.

1996: het jaar van PREZIES

In 1996 is de “Handleiding Registratie Ziekenhuisinfecties” verschenen. Dit theoretisch kader vormde de basis voor het project PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance.

Surveillance als prestatie-indicator

In 2004 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de basisset prestatie-indicatoren ingevoerd. De surveillance van ziekenhuisinfecties is als structuurindicator in de basisset opgenomen.

Lees meer over dit onderwerp.