In het kader van standaardisatie binnen de PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. PREZIES heeft gekozen voor het gebruik van de definities van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control), omdat deze verreweg het meest gebruikt worden. Dat maakt internationaal vergelijken en publiceren van de surveillanceresultaten makkelijker.

Modules

Binnen het PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-netwerk zijn enkele ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control-definities nader gespecificeerd. In onderstaande links wordt per module de PREZIES-definitie beschreven: