De referentiecijfers van de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-module Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen bevatten resultaten over de periode 2016 t/m 2020. Zie voor voorgaande versies de archiefpagina.
De landelijke jaarcijfers bevatten resultaten over dat betreffende jaar.

Referentiecijfers 2016 t/m 2020

Deze referentiecijfers van de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-module Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen bevatten resultaten over de periode vanaf 2016.

In documentversie 1 van de Referentiecijfers 2016-2020 waren in Tabel 3 een aantal percentages en het totaal aantal patiënten met een zorginfectie foutief weergegeven voor het jaar 2020. Onze excuses voor dit ongemak. Hieronder vindt u de juiste versie.

Landelijke Jaarcijfers 2021

 

  • Vanwege te geringe deelname door academische ziekenhuizen zijn daarvan geen landelijke jaarcijfers.