De referentiecijfers van de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-module Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen bevatten resultaten over de periode 2017 t/m 2021. Zie voor voorgaande versies de archiefpagina.
De landelijke jaarcijfers bevatten resultaten over dat betreffende jaar.

Referentiecijfers 2017 t/m 2021

Deze referentiecijfers van de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-module Prevalentieonderzoek Ziekenhuizen bevatten resultaten over de periode vanaf 2017.

Landelijke Jaarcijfers 2022