Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het Infectieziekten Bulletin verschijnt 10 keer per jaar digitaal. Bijdragen vanuit de kring van lezers wordt op prijs gesteld.
Bijdragen kunnen worden opgestuurd naar infectieziektenbulletin@rivm.nl. Voor overleg met de redactie kunt u per mail contact opnemen met de eindredacteur, of telefonisch: 030-2744348.

Redactie

K. B. Yap, hoofdredacteur
K. Kosterman, eindredacteur
Mw mevrouw (mevrouw). M. Bouwer, bureauredacteur

Centrum voor Infectieziektebestrijding, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Postbus 1 3720 BA Bilthoven
Tel: 030-274 30 09
Fax: 030-274 44 55
infectieziektenbulletin@rivm.nl

Aanmelden nieuwsbrief 

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het Infectieziekten Bulletin.

Redactieraad

Mw. M Sijbers, namens GGD Hart van Brabant
Mw. J. van den Boogaard, namens GGD Groningen
Mw. P. Kaaijk, namens Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, RIVM
N.E.L.  Meessen, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Mw. C.J. Miedema, namens de Interfacultaire Werkgroep Pediatrische Infectiologie
P. Molenaar, namens het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid
T. Oomen, namens de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
Mw. A. Rietveld, namens het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding van de GGD's
O. Stenvers, namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
G.R. Westerhof, namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

Laatste edities