Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bijdragen kunnen worden opgestuurd naar infectieziektenbulletin@rivm.nl. Voor overleg met de redactie kunt u per mail contact opnemen met de eindredacteur, of telefonisch: +31 88 689 4348.

Contact redactie

K. Kosterman, eindredacteur
E. de Kruijk, wetenschapsjournalist
Mw. M. Bouwer, redacteur

RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven
Tel: +31 88 689 8989
infectieziektenbulletin@rivm.nl

Redactieraad

Mw mevrouw (mevrouw). M Sijbers, namens GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart van Brabant
Mw. J. van den Boogaard, namens de Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC), RIVM
Mw. L. Bovee, namens de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
Mw. E. Bijker, namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Mw. A. Rietveld, namens de Regionaal Arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)), RIVM
O. Stenvers, namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Abonnementen Infectieziekten Bulletin

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het Infectieziekten Bulletin.