Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het Infectieziekten Bulletin verschijnt 10 keer per jaar digitaal. Bijdragen vanuit de kring van lezers wordt op prijs gesteld.
Bijdragen kunnen worden opgestuurd naar infectieziektenbulletin@rivm.nl. Voor overleg met de redactie kunt u per mail contact opnemen met de eindredacteur, of telefonisch: +31 88 689 4348.

Redactie

K. B. Yap, hoofdredacteur
K. Kosterman, eindredacteur
Mw mevrouw (mevrouw). M. Bouwer, bureauredacteur

RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven
Tel: +31 88 689 8989

infectieziektenbulletin@rivm.nl

Redactieraad

Mw. M Sijbers, namens GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart van Brabant
Mw. J. van den Boogaard, namens namens de Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC), RIVM
Mw. P. Kaaijk, namens Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, RIVM
N.E.L.  Meessen, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Mw. C.J. Miedema, namens de Interfacultaire Werkgroep Pediatrische Infectiologie
P. Molenaar, namens het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid
L. Bovee, namens de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
Mw. A. Rietveld, namens het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding van de GGD'en
O. Stenvers, namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
G.R. Westerhof, namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Abonnementen Infectieziekten Bulletin

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het Infectieziekten Bulletin.