Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bijdragen kunnen worden opgestuurd naar infectieziektenbulletin@rivm.nl. Voor overleg met de redactie kunt u per mail contact opnemen. 

Contact redactie

Femke Overbosch, hoofdredacteur      
Bram Litjens,  eindredacteur
Charlotte Goldhoorn, redacteur
Gonnie de Rooij,  redacteur
 

RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven
Tel: +31 88 689 8989
infectieziektenbulletin@rivm.nl

Redactieraad

Lian Bovée, namens  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
Olaf Stenvers, namens Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Else Bijker, namens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Alewijn Ott, namens Consulenten Openbare Medische Microbiologie, RIVM
Femke Koedijk, namens Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC), RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Twente
Anja van der Schoor, namens Academische werkplaatsen, GGD Haaglanden
Tjallie van der Kooij, namens Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM
Sierk Marbus, namens  Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM
Fleur Groenendijk, namens GGD Zeeland
 

Abonnementen Infectieziekten Bulletin

U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het Infectieziekten Bulletin.