Overzicht actuele berichten 2024

 

25 april 2024: Q-koorts bij Nederlands melkschapenbedrijf

Op 24 april informeerde het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer over een Qq-koortsbesmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts bij een bedrijf is aangetoond. Op basis van de informatie van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het ministerie van LNV schat het RIVM in dat deze risico’s laag zijn.

Op het bedrijf zijn meteen maatregelen genomen door de NVWA. Q-koorts is ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die wijdverspreid en wereldwijd in de omgeving voorkomt.

De kans dat de Q-koortsbacterie zich verspreidt is het grootst in de periode dat schapen en geiten lammeren krijgen. Rond de geboorte van de lammeren kunnen grote hoeveelheden bacteriën vrijkomen. Deze bacteriën kunnen zich over enkele kilometers door de lucht verspreiden. Door de Q-koorts krijgen besmette dieren ook vaker doodgeboren lammetjes. In het bedrijf met de huidige besmetting was dit allebei niet het geval. De meeste schapen hadden al gelammerd voor begin maart. En begin maart zijn er geen bacteriën in de melk aangetroffen. Ook waren er verder geen problemen met de lammetjes en waren er geen zieke dieren. Omdat de hoeveelheid bacteriën in de melk erg laag was, zijn er waarschijnlijk maar 1 of enkele dieren besmet.

Het risico voor mensen die in de buurt van het bedrijf wonen om Q-koorts te krijgen lijkt niet groter dan anders. Dat geldt ook voor mensen die het bedrijf af en toe bezoeken. Alleen mensen die direct contact hebben (gehad) met de dieren, hebben een grotere kans besmetting, al blijft deze klein. Deze mensen hebben advies gekregen om hun gezondheid goed in de gaten te houden en bij klachten contact op te nemen met de huisarts. Uit voorzorg heeft de NVWA ook een bezoekersverbod ingesteld.

De kans dat mensen in de omgeving van het bedrijf Q-koorts krijgen is klein. In Nederland krijgen jaarlijks enkele mensen Q-koorts. De meeste mensen hebben geen of weinig klachten. Ongeveer 1 op de 5 mensen houdt na een besmetting langer klachten. Het RIVM blijft daarom alert en volgt de situatie goed.

Lees meer over Q-koorts