Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt huisartsen om patiënten met chronische Q-koorts op te sporen. Mensen met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer krijgen een uitnodiging van hun huisarts voor dit onderzoek. In eerste instantie doet een klein aantal huisartsen mee.

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek willen we mensen met chronische Q-koorts opsporen. Patiënten met chronische Q-koorts kunnen dan een behandeling krijgen.

Wie kunnen meedoen?

Alleen mensen met een bepaalde aandoening aan hartkleppen of bloedvaten kunnen meedoen aan dit onderzoek. Omdat deze patiënten een grotere kans hebben op chronische Q-koorts. Ook geldt het alleen voor mensen die wonen in een regio waar Q-koorts heerste.
Dit onderzoek is niet voor de opsporing van patiënten met andere vormen van Q-koorts, zoals het Q-koortsvermoedheidssyndroom.

Hoe gaat het onderzoek?

Alleen huisartsen die wonen in het gebied waar Q-koorts heerste doen mee. De huisarts nodigt mensen uit die een bepaalde aandoening aan hartkleppen of bloedvaten hebben waardoor zij meer kans op chronische Q-koorts hebben. Ook mensen met een verzwakt afweersysteem krijgen een uitnodiging.

  • De huisarts stuurt de uitnodiging met de folder over het onderzoek aan deze patiënten.
  • De patiënten laten bloedprikken bij een bloedprikpost in de buurt.
  • De huisarts krijgt de uitslag van het bloedonderzoek. Er zijn twee uitslagen mogelijk: iemand heeft geen chronische Q-koorts, of iemand heeft misschien chronische Q-koorts.
  • Mensen die misschien chronische Q-koorts hebben, kunnen naar een ziekenhuis om vervolgonderzoek te doen.
  • Uit het vervolgonderzoek kunnen twee uitslagen komen: iemand heeft geen chronische Q-koorts, of iemand heeft wel chronische Q-koorts.
  • De artsen in het ziekenhuis kunnen de patiënten met chronische Q-koorts behandelen.

Kosten van het onderzoek

Het eerste bloedonderzoek betaalt de Rijksoverheid. Het bloedprikken wordt betaald door de zorgverzekeraar. Mogelijk wordt hiervoor het eigen risico aangesproken. De vervolgonderzoeken vallen onder de reguliere zorg en betaalt de zorgverzekeraar. Ook hiervoor geldt dat mogelijk het eigen risico wordt aangesproken.

Contact

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoekers van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu via: Q-koorts@rivm.nl onder vermelding van onderzoek chronische Q-koorts.

Open de folder

huisarts luistert naar hart bij oudere man

Folder 'Opsporen van chronische Q-koorts'

Vragenlijst

Wij horen graag uw mening over de folder. Met uw antwoorden kunnen we de folder verbeteren. Wilt u de vragenlijst invullen?