Chronische Q-koorts is een ziekte die soms pas maanden of jaren na besmetting met de Q-koortsbacterie wordt vastgesteld. Mensen die chronische Q-koorts hebben kunnen ernstige klachten krijgen en zelfs overlijden. Mensen met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer hebben meer kans op chronische Q-koorts.

Wat is chronische Q-koorts?

Van de Q-koortsbacterie kunnen mensen direct na de besmetting acute Q-koorts krijgen. Dan hebben mensen een longontsteking of klachten die lijken op griep. Ook zijn er veel mensen die geen klachten krijgen nadat ze besmet zijn geraakt met de Q-koortsbacterie.

Meestal ruimt het lichaam de bacterie op nadat de bacterie in het lichaam komt. Bij ongeveer 2% van de mensen die besmet zijn geraakt blijft de bacterie langere tijd in het lichaam. De bacterie zorgt dan voor een langdurige ontsteking. Dat heet chronische Q-koorts. Ook mensen die geen klachten hebben gehad na besmetting met de Q-koortsbacterie kunnen chronische Q-koorts krijgen. Chronische Q-koorts is een andere ziekte dan het Q-koortsvermoedheidssyndroom (QVS Q-koorts vermoeidheidssyndroom (Q-koorts vermoeidheidssyndroom)).

Ziekteverschijnselen

Chronische Q-koorts is een ernstige ziekte. Mensen kunnen complicaties krijgen aan hart en vaten en daaraan zelfs overlijden. Chronische Q-koorts komt vooral voor bij mensen die al een aandoening hebben aan een hartklep of aan de bloedvaten. Ook mensen met een verzwakte afweer hebben meer kans op chronische Q-koorts. Vaak geeft chronische Q-koorts echter slechts vage klachten. Ze vallen vaak niet op bij de klachten die veel mensen al hebben van hun andere aandoeningen.  Als zwangere vrouwen besmet raken met Q-koorts hebben ze een iets verhoogd risico om later chronische Q-koorts te krijgen.

Om chronische Q-koorts op te sporen vóór sprake is van klachten of complicaties kan een bloedonderzoek worden uitgevoerd. De echte diagnose chronische Q-koorts wordt vastgesteld door een specialist. De specialist baseert zich hierbij ook op uw klachten, risicofactoren, echo-onderzoek en scans.

Is chronische Q-koorts te behandelen?

Om chronische Q-koorts te behandelen is een langdurige antibioticakuur nodig.

Hoe vaak komt chronische Q-koorts voor?

Bij ongeveer 2% van de mensen die ooit besmet zijn met de Q-koortsbacterie, blijft de Q-koortsbacterie in het lichaam aanwezig.

Onderzoek naar chronische Q-koorts

Tussen 2018 en 2021 ondersteunde het RIVM huisartsen bij het opsporen van patiënten met chronische Q-koorts. Huisartsen in de regio waar tussen 2007 en 2010 Q-koorts heerste, deden mee aan dit onderzoek

Bekijk de infographic Verschillende vormen van Q-koorts

Infographic Verschillende vormen van Q-koorts