Chronische Q-koorts is een ziekte die soms pas maanden of jaren na besmetting met de Q-koortsbacterie wordt vastgesteld. Mensen die chronische Q-koorts hebben kunnen ernstige klachten krijgen en zelfs overlijden. Mensen met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer hebben meer kans op chronische Q-koorts.

Wat is chronische Q-koorts?

Van de Q-koortsbacterie kunnen mensen direct na de besmetting acute Q-koorts krijgen. Dan hebben mensen een longontsteking of klachten die lijken op griep. Ook zijn er veel mensen die geen klachten krijgen nadat ze besmet zijn geraakt met de Q-koortsbacterie.

Meestal ruimt het lichaam de bacterie op nadat de bacterie in het lichaam komt. Bij ongeveer 2% van de mensen die besmet zijn geraakt blijft de bacterie langere tijd in het lichaam. De bacterie zorgt dan voor een langdurige ontsteking. Dat heet chronische Q-koorts. Ook mensen die geen klachten hebben gehad na besmetting met de Q-koortsbacterie kunnen chronische Q-koorts krijgen. Chronische Q-koorts is een andere ziekte dan het Q-koortsvermoedheidssyndroom (QVSQ-koorts vermoeidheidssyndroom).

Ziekteverschijnselen

Chronische Q-koorts is een ernstige ziekte. Mensen kunnen complicaties krijgen aan hart en vaten en daaraan zelfs overlijden. Chronische Q-koorts komt vooral voor bij mensen die al een aandoening hebben aan een hartklep of aan de bloedvaten. Ook mensen met een verzwakte afweer hebben meer kans op chronische Q-koorts. Vaak geeft chronische Q-koorts echter slechts vage klachten. Ze vallen vaak niet op bij de klachten die veel mensen al hebben van hun andere aandoeningen.  Als zwangere vrouwen besmet raken met Q-koorts hebben ze een iets verhoogd risico om later chronische Q-koorts te krijgen.

Om chronische Q-koorts op te sporen vóór sprake is van klachten of complicaties kan een bloedonderzoek worden uitgevoerd. De echte diagnose chronische Q-koorts wordt vastgesteld door een specialist. De specialist baseert zich hierbij ook op uw klachten, risicofactoren, echo-onderzoek en scans.

Is chronische Q-koorts te behandelen?

Om chronische Q-koorts te behandelen is een langdurige antibioticakuur nodig.

Hoe vaak komt chronische Q-koorts voor?

Bij ongeveer 2% van de mensen die ooit besmet zijn met de Q-koortsbacterie, blijft de Q-koortsbacterie in het lichaam aanwezig.

Onderzoek naar chronische Q-koorts

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt huisartsen om patiënten met chronische Q-koorts op te sporen. Huisartsen in de regio waar tussen 2007 en 2010 Q-koorts heerste nodigen patiënten uit die een bepaalde aandoening aan hartkleppen of bloedvaten hebben. In eerste instantie doet een klein aantal huisartsen mee. In de tweede helft van 2019 wordt dit verder uitgebreid.

Infographic Verschillende vormen van Q-koorts

Infographic Verschillende vormen van Q-koorts