Over radon in een moeilijk ventileerbare werkomgeving is nog veel onduidelijk. Hoe groot is de hoeveelheid radon daar? Komen mensen op het werk veel en langdurig met radon in contact? En lopen werknemers een gezondheidsrisico door in contact te komen met radon?  Het RIVM heeft sinds 2019 een onderzoek lopen naar radon in grotten en drinkwaterbedrijven. Met dit onderzoek willen we antwoord krijgen op die vragen. 

Waarom doen we dit onderzoek? 

Radon kan een gezondheidsrisico vormen: wie radon veel een vaak inademt, heeft een hogere kans op longkanker. Deze kans hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld van de hoeveelheid radon die aanwezig is in een ruimte en hoe lang iemand zich hier bevindt.  Het RIVM onderzoekt daarom de hoeveelheid en gevolgen van radon op moeilijk ventileerbare werkplekken in Nederland .  

In 2016-2017 is een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van radon bij werkplekken en openbare gebouwen door heel Nederland. Op enkele werkplekken zijn hogere waardes gevonden dan gemiddeld.  

Deze werkplekken bleken moeilijk te ventileren, waardoor radon in de ruimte lastiger weg kan. Dit zijn bijvoorbeeld werkplekken die zich bevinden onder de grond. Ook zijn er hogere radonwaardes gevonden bij werkplekken die stoffen uit de bodem gebruiken of bewerken in afgesloten ruimtes, bijvoorbeeld bij enkele drinkwater-zuiveringsstations bij drinkwaterbedrijven. 

Welke methoden hanteren we in dit onderzoek? 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de werkplek en het aantal werkuren van medewerkers, en uit radonmetingen. De metingen duren 3 maanden tot 1 jaar. 

Stand van zaken 

 Eind 2022 wordt het rapport over dit onderzoek verwacht.