Van 2021 tot 2023 heeft het RIVM metingen gedaan naar radon in Zuid-Limburgse groeven (in de volksmond ook wel mergelgrotten genoemd) en bij productiestations van drinkwaterbedrijven. Op deze pagina informeren wij u over de stand van zaken van het onderzoek bij de drinkwaterbedrijven.

Meer informatie over radon en het waarom van dit onderzoek

Hoe is er gemeten?

Bij productiestations van verschillende drinkwaterbedrijven hebben 2 tot 3 radonmeters gehangen. De radonmeters hebben gehangen in verschillende ruimtes. Sommige ruimtes worden gebruikt voor het zuiveren van water, zoals de cascaderuimtes en filtratieruimtes. Er zijn ook metingen gedaan in kantoren en bedieningsruimtes. Om te weten of de radonconcentratie varieert gedurende het jaar, hebben de radonmetingen plaatsgevonden op 2 verschillende periodes in het jaar.

Wat is de stand van zaken?

Augustus 2023 was het laatste moment voor de productiestations van drinkwaterbedrijven om de meters van de tweede meetperiode terug te sturen. De teruggestuurde meters zijn allemaal opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium voor het uitlezen. 

Inmiddels heeft het RIVM van dit laboratorium de meetresultaten ontvangen. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken en analyseren van de resultaten. De verwachting is dat we het rapport halverwege 2024 publiceren op deze website.

Naar de resultaten van het radononderzoek bij de Limburgse groeven