Besmettingsaccident

Beschrijving

Inzicht te verkrijgen in vóórkomen, omstandigheden, risico’s, risicogroepen en afhandeling van werk-gerelateerde besmettingsincidenten buiten het ziekenhuis.

Uitvoering

regio Zuid (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg), afgerond in 2015

Producten

Inventarisatie afhandeling niet-beroepsgebonden besmetting- en seksaccidenten bij de regio GGD'en

Beschrijving

Na inventarisatie zijn knelpunten benoemd en specifieke aanbevelingen gedaan aan iedere deelnemende GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Uitvoering

Regio Noord-Holland/Flevoland, afgerond in 2011

Producten

 

Regionale afhandeling prikaccidenten

Beschrijving

Uniforme regeling afhandeling prikaccidenten GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en regio oost

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelre-IJssel), afgerond in 2008

Producten

  • Implementatieplan