Versterking samenwerking ketenpartners

Beschrijving

In dit onderzoek is aan verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijk beperking en medisch kinderdagverblijven gevraagd hoe zij de samenwerking met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst zien en hoe deze verbeterd kan worden.

Uitvoering

 regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), afgerond in 2018

Producten

  • Handleiding Versterking samenwerking ketenpartners m.b.t. infectieziektebestrijding

Meldpunt uitbraken infectieziekten en BRMO (MUIZ)

Beschrijving

Doelen van dit project zijn overzicht hebben op regionale uitbraken en BRMObijzonder resistente micro-organismen en de trends daarin, en zorginstellingen ondersteunen bij 'preparedness' op uitbraken. Het draagt daarmee bij aan preventie van infectieziekten en uitbraken.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2017

Producten

Verhogen meldingsgraad kinderdagverblijven

Beschrijving

Kinderen met diarree, waterpokken of een andere infectieziekte op een kinderdagverblijf. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met die meldingen en wat wordt er zoal gemeld? De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst licht met diverse beeldmaterialen toe hoe het team Infectieziekten van de GGD het kinderdagverblijf kan ondersteunen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2017

Producten

Vlekjes op een Kinderdagverblijf

Beschrijving

In dit project is een toolkit ontwikkeld waarmee een KDVkinderdagverblijf  beter een uitbraak van mogelijk infectieuze huidaandoeningen kan herkennen en melden.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Midden), afgerond in 2016

Producten

Digitaal platform voor regionale infectiepreventie

Beschrijving

Voorbereidend project op het project meldpunt uitbraken infectieziekten en BRMObijzonder resistente micro-organismen (MUIZ)

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2014

Producten

  • artikel Infectieziekten Bulletin: Een Dashboard voor Zuid-Nederland ter versterking van infectieziektebestrijding
  • poster Transmissiedag 2017

Determinanten meldgedrag specialisten ouderengeneeskunde cq zorgmanagers

Beschrijving

Specialisten ouderengeneeskunde en/of zorgmanagers zijn geïnterviewd over o.a. meldingsgedrag.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam, afgerond in 2013

Producten

Meldingsbereidheid verpleeghuizen

Beschrijving

Met interviews en enquetes is onderzocht dat en waardoor er onderrapportage is van uitbraakmeldingen bij zorginstellingen.

Uitvoering

 regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant), afgerond in 2007

Producten

Eenduidige registratie artikel-7 instellingen

Beschrijving

Aanzet voor uniformering in registratie door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst tbv inzicht in meldingsgraad en verbetering van regionale trendanalyse

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2007

Producten

  • verslag