Grootschalig monitoren

Beschrijving

In dit project is uitgewerkt wat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en nodig hebben om bij grote aantallen blootgestelde personen adequaat te kunnen monitoren. Hiervoor is een triagetool ontwikkeld. Dit bestond uit een database (doorontwikkeld naar een web-based applicatie) en instructiemateriaal. Het project is uitgevoerd in samenwerking met alle GGD’en in Zuid-Holland.

Uitvoering

regio West: GGD Haaglanden, afgerond in 2023

Producten

Artikel in het Infectieziekten Bulletin volgt binnenkort.

Kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding bij infectieziekten

Beschrijving

Reeds ontwikkelde set van indicatoren klaar maken voor gebruik in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) praktijk.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Zuid) , afgerond in 2014

Producten

Handreiking kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding IZB

Ondersteuning bij uitbraken gastro-enteritis BONS

Beschrijving

Dit project had als doel de ondersteuning van de uitbraakbestrijding door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en te verbeteren 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2012

Producten

  • poster
  • werkdocumenten
  • voorlichtingsmateriaal

Vervolg opleiden en oefenen met een uitbraakscenario

Beschrijving

Vakvaardigheidstraining crisibeheersing en vervolg oefening samen met bureau GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollands Noorden), afgerond in 2010

Producten

geen

Webbased vragenlijsten infectieziektebestrijding

Beschrijving

Het modelopschalingsplan infectieziektebestrijding biedt GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en een aantal handvatten om te bepalen of er sprake is van een crisis, hoe de afdeling infectieziektebestrijding extra personeel kan vinden en wat de GGD van tevoren moet regelen om bij een crisis snel te kunnen opschalen. Het gaat om een model: de lokale GGD moet de inhoud van het plan zelf integreren in de eigen werkprocessen (zoals het GROP).

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2008

Producten

Oefenen met een uitbraakscenario

Beschrijving

Eerste aanzet voor structurele opzet oefenen outbreak; opname in regionaal samenwerkingsconvenant.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollands Noorden), afgerond in 2009

Producten

geen

GGD-registratie bij grootschalig uitbraak van aviaire influenza

Beschrijving

Het ontwikkelen van een landelijk registratiesysteem voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) praktijk bij aviaire influenza op basis van evaluatie outbreak 2003 met deskundigen uit het veld van GGD/GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), RIVM en LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland Midden), afgerond in 2009

Producten

  • verslag
  • RIVM-poster EUPHA European Public Health Association (European Public Health Association) Lissabon 2008