Kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding bij infectieziekten

Beschrijving

Reeds ontwikkelde set van indicatoren klaar maken voor gebruik in de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst praktijk.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Zuid) , afgerond in 2014

Producten

Handreiking kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding IZB

Ondersteuning bij uitbraken gastro-enteritis BONS

Beschrijving

Dit project had als doel de ondersteuning van de uitbraakbestrijding door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en te verbeteren 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2012

Producten

  • poster
  • werkdocumenten
  • voorlichtingsmateriaal

Vervolg opleiden en oefenen met een uitbraakscenario

Beschrijving

Vakvaardigheidstraining crisibeheersing en vervolg oefening samen met bureau GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden), afgerond in 2010

Producten

geen

Webbased vragenlijsten infectieziektebestrijding

Beschrijving

Het modelopschalingsplan infectieziektebestrijding biedt GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en een aantal handvatten om te bepalen of er sprake is van een crisis, hoe de afdeling infectieziektebestrijding extra personeel kan vinden en wat de GGD van tevoren moet regelen om bij een crisis snel te kunnen opschalen. Het gaat om een model: de lokale GGD moet de inhoud van het plan zelf integreren in de eigen werkprocessen (zoals het GROP).

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2008

Producten

Oefenen met een uitbraakscenario

Beschrijving

Eerste aanzet voor structurele opzet oefenen outbreak; opname in regionaal samenwerkingsconvenant.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden), afgerond in 2009

Producten

geen

GGD-registratie bij grootschalig uitbraak van aviaire influenza

Beschrijving

Het ontwikkelen van een landelijk registratiesysteem voor GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst praktijk bij aviaire influenza op basis van evaluatie outbreak 2003 met deskundigen uit het veld van GGD/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland Midden), afgerond in 2009

Producten

  • verslag
  • RIVM-poster EUPHAEuropean Public Health Association Lissabon 2008