Tabak

Wat en waarom

Het RIVM onderzoekt of en hoe schadelijk verschillende tabaks- en rookproducten zijn voor de gezondheid en hoe verslavend en aantrekkelijk ze zijn. Daarom onderzoeken we de samenstelling van tabaksproducten, inclusief stoffen die fabrikanten hebben toegevoegd. Daarnaast signaleert het RIVM nieuwe tabaksproducten en ontwikkelingen en beoordeelt ze. Ook ontwikkelen we nieuwe onderzoeksmethoden en beoordelingskaders die als input kunnen worden gebruikt voor (toekomstige) wet- en regelgeving en de handhaving daarvan. Het RIVM ondersteunt de Nederlandse Voedsel - en Waren Autoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) en de WHO World Health Organization (World Health Organization) bij hun taken om na te gaan of tabaksfabrikanten voldoen aan (Europese) wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Hoe en met wie

Het RIVM meet welke schadelijke en verslavende stoffen vrijkomen bij het roken van een sigaret of ander tabaksproduct. Met een rookmachine wordt het product volgens een vast protocol afgerookt. Daarna wordt de rook geanalyseerd in het laboratorium. Ook onderzoekt het RIVM welke smaken en (toegevoegde) stoffen een tabaksproduct extra aantrekkelijk maken voor verschillende groepen gebruikers. Het RIVM richt zich uitsluitend op kennis over de tabaksproducten en doet geen medisch onderzoek bij mensen. Wel gebruikt het soms panels om smaken en geuren van tabaksproducten en rookgedrag te testen, zoals e-sigaretten.

Op basis van dit eigen onderzoek en wetenschappelijke literatuur beoordeelt het RIVM de gezondheidsrisico’s van nieuwe en bestaande tabakgerelateerde producten. Verder worden gegevens geanalyseerd die tabaksfabrikanten hebben aangeleverd over hun producten. Ook controleert het RIVM of de opgegeven teer, nicotine en koolmonoxide gehalten overeenkomen met gehalten die het zelf heeft gemeten.

Het RIVM werkt voor het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de NVWA. We werken samen met de universiteiten van Maastricht en Wageningen. Binnen Europa trekt het RIVM in de Joint Action Tobacco Control samen op met andere landen bij het opvolgen van de eisen vanuit Europese Tabaksproductrichtlijn. Voor de WHO zijn we een van de Collaborating Centres for Tobacco Product Regulation and Control.

Meer weten:

Via de website Tabakinfo.nl informeert het RIVM het publiek, wetgevers, tabaksfabrikanten, wetenschappers en andere beroepsgroepen over hun bevindingen.

Drugs

Wat en waarom

Het RIVM onderzoekt de samenstelling van drugs en brengt gezondheidsrisico’s in kaart. Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs)) signaleert vroegtijdig welke nieuwe drugs op de Nederlandse markt komen en beoordeelt de risico’s. We adviseren VWS over mogelijke maatregelen en leveren input voor wet- en regelgeving. Hierbij ligt de focus op onderwerpen waarbij de kennis overlapt met kennis voor (illegale) geneesmiddelen. 

Hoe en met wie

In onze laboratoria onderzoeken we de samenstelling van drugs in de urine en bloed van patiënten met een mogelijke vergiftiging door nieuwe drugs. Met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) wordt herleidt welke stof problemen veroorzaakt. Ook worden verontreinigingen in cannabis in het laboratorium onderzocht.

Het RIVM werkt veel samen met het Trimbos-instituut, dat een belangrijke taak heeft in de publiekscommunicatie over drugs.