Dr. John F.B. Bolte (1971) is als lector Smart Sensor Systems verbonden aan De Haagse Hogeschool en aan het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waar hij opdrachtcoördinator is op het gebied van persoonlijke blootstellings- en effectmetingen met draagbare sensoren.

 

John heeft Geofysica en Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht,  en is in 1995 afgestudeerd aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ( KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)) als seismoloog met als co-specialisties Oceanografie en Geodynamica. Hij is in 2003 gepromoveerd in Akoestische Beeldvorming bij de Faculteit Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is geregistreerd epidemioloog sinds 2011 na afronden van de postinitïele masteropleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Bij het RIVM heeft hij 10 jaar multi-disciplinaire en internationale projecten geleid op het gebied van elektromagnetische velden ( EMV Elektromagnetische velden (Elektromagnetische velden)) en gezondheid:

Elektromagnetische velden op RIVM.nl

Elektromagnetische velden in het dagelijks leven op RIVM.nl

Hij heeft daarbij gewerkt en gepubliceerd op drie gebieden: 

  • Engineering: meetonzekerheden en –protocollen, meten en modelleren van individuele blootstelling met wearables, mobiele metingen en modellen van grote gebieden
  • Beleid: beroepsmatige blootstellingen en beheersmaatregelen
  • Effecten: epidemiologische onderzoeken naar associaties tussen EMV en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), en naar ecologische effecten op flora en fauna.  

John is co-auteur van ongeveer  120 peer-reviewed wetenschappelijke  papers, RIVM-rapporten en beroepsgerichte publicaties. Hij heeft 1,5 miljoen Euro aan onderzoeksubsidies als PI geworven in het ZonMw onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid en het Strategisch Onderzoeksprogramma RIVM.  Hij zat drie jaar in de Board of Directors van de wereldwijde vakorganisatie  Bioelectromagnetics Society (www.bems.org ).

Voor zijn artikel over de kalibratie van veldsterktemeters voor elektromagnetische velden heeft hij een prijs gewonnen: The most influential Bioelectromagnetics Journal paper by citation award over 2011-2016, uitgereikt tijdens de annual meeting BioEM2017 in Hangzhou China. John is eerste auteur van dit artikel, de co-auteurs werken bij het Agentschap Telecom: "Bolte, J. F.B., van der Zande, G. and Kamer, J. (2011), Calibration and uncertainties in personal exposure measurements of radiofrequency electromagnetic fields. Bioelectromagnetics, 32: 652–663."

John Bolte is sinds september 2016 lector Smart Sensor Systems aan De Haagse Hogeschool.  Zijn onderzoekslijnen zijn: Smart Health : meten van blootstellingen en effecten bij mens, dier en plant; Smart Safety: Beroepsmatige blootstelling en early warning systemen; en Smart Acquisition and Control: Big Data Analytics, sensor fusion, semantic mapping en autonoom bewegende voertuigen.  In het LearningLab Urbinn komen de  multidisciplinaire projecten over duurzame, autonoom rijdende voertuigen , van een slimme rolstoel tot zelfrijdende auto’s, samen. Ook is het lectoraat verbonden met het Kenniscentrum Stad van het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld. Preventie en predictie zijn de kernwoorden van het lectoraat.

Op 20 november 2017 heeft het lectoraat de MobiliteitsAward Haaglanden en Rijnmond 2017 voor innovatie gewonnen met het LearningLab Urbinn over autonoom bewegende voertuigen.

Expertise

  • Elektromagnetische velden
  • Epidemiologie
  • Individuele blootstellingsmetingen / wearables
  • Autonoom rijdende voertuigen
  • Applied Data Science / Big Data

Contact

E-mail: info@rivm.nl