Het Centrum Gezondheid en Maatschappij (G&MGezondheid en Maatschappij) ondersteunt beleid, toezicht, (lokale) professionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van gezond leven, publieke gezondheid en gezondheidszorg.

Het Centrum Gezondheid en Maatschappij heeft als taak het in de volle breedte inzicht geven in de gezondheid van de inwoners van Nederland en in mogelijkheden om dit te bevorderen. Het centrum verkent de actuele situatie en maakt projecties naar de toekomst, gebaseerd op trends uit heden en verleden, zowel voor volksgezondheid als sport. Sinds maart 2020 activeert het centrum met de Corona Gedragsunit gedragswetenschappelijke expertise ten hoeve van de bestrijding van de coronpandemie en de gevolgen ervan voor de volksgezondheid.  Daarnaast beoordeelt het centrum de kwaliteit van gezondheid bevorderende interventies, analyseert het de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel en ontwikkelt het handleidingen voor gezondheidsbeleid in verschillende domeinen. Met deze kennis kunnen beleidsmakers volksgezondheidsbeleid opstellen, uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen. De inzichten van dit centrum worden ook veel gebruikt in het onderwijs, door professionals in de publieke gezondheid en zorg en in de media.

Het centrum integreert wetenschappelijke kennis, data en praktijkervaring, zet deze om tot informatie voor verschillende doelgroepen en ondersteunt bij het toepassen van de inzichten die dit oplevert. Wetenschappelijke verankering is geborgd door intensieve samenwerking met universiteiten, hogescholen, andere kennispartners en ook gebruikers. Het centrum staat in continue verbinding met het praktijkveld door personele uitwisselingen, overleggen met lokale overheden en ondersteuningsorganisaties en interacties in persoon en via sociale media.

Producten

Belangrijke producten van het centrum zijn onder andere:

Samenstelling

Het managementteam van het Centrum Gezondheid en Maatschappij wordt gevormd door dr. Mariken Leurs (centrumhoofd), drs. Arnold Peters  drs. Marian Sturkenboom en drs. Mariska van Blankers. Bij het centrum werken ca. 70fte variërend van artsen, psychologen en gezondheidswetenschappers tot epidemiologen, geografen en wiskundigen verdeeld over twee afdelingen: ‘Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg’ en ‘Gezond Leven’.

Expertisevelden van het centrum Gezondheid en Maatschappij

  • Gedrag, Leefstijl en Gezondheidsbevordering
  • Volksgezondheid en Gezondheidszorg
  • Classificaties van ziekten
  • Verkenningen / scenariostudies: volksgezondheid en sport
  • Kennisintegratie
  • Economie van de zorg: kosten en baten van volksgezondheid en zorg
  • Procesmanagement: werken in ketens en netwerken

 

 

 

G&MGezondheid en Maatschappij

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)30 274 45 45

Fax

+31 (0)30 274 29 71

E-mail

info@rivm.nl

Twitter @GezondlevenNL @StaatVenZStaat van Volksgezondheid en Zorg @VZinfoNL @GezondeSchoolNL en @VTV2018