Het Centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleidsmakers, toezichthouders, (lokale) professionals en burgers. We geven wetenschappelijke kennis en informatie op het gebied van gezond leven en gezondheidszorg.

De taak van Centrum Gezondheid en Maatschappij is om inzicht geven in de gezondheid van de inwoners van Nederland en hoe we dit kunnen verbeteren. We onderzoeken de situatie van nu en van de toekomst. Dit doen we op basis van huidige trends en die uit het verleden. 

Met de Corona Gedragsunit geeft het centrum inzichten vanuit de gedragswetenschap voor de bestrijding van corona en de gevolgen voor de gezondheid. De overheid gebruikt de kennis uit de Gedragsunit voor beleid en communicatie.

Daarnaast beoordelen we de kwaliteit van programma’s om gezondheid te bevorderen, zoals De Gezonde Schoolkantine of Slimmer Zwanger. Ook analyseren we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg en ontwikkelen we handleidingen voor gezondheidsbeleid. Hiermee kunnen beleidsmakers beleid opstellen, uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen. De inzichten van ons centrum worden ook veel gebruikt in het onderwijs en de media.

Om onze kennis te borgen, werken we intensief samen met universiteiten, hogescholen, andere kennispartners en ook gebruikers. Daarnaast werken we continu samen met ‘de praktijk’ door personele uitwisselingen, overleggen met lokale overheden en ondersteuningsorganisaties.

Producten

Belangrijke producten van het centrum zijn onder andere:

Samenstelling

Het managementteam van het Centrum Gezondheid en Maatschappij wordt gevormd door dr. Mariken Leurs (centrumhoofd), drs. Arnold Peters, drs. Marian Sturkenboom, dr. Birgitte M. Blatter en drs. Marie Claire de Vries. Bij het centrum werken ongeveer 100 fte variërend van artsen, psychologen en gezondheidswetenschappers tot epidemiologen, geografen en wiskundigen verdeeld over de afdelingen: Verkenningen Zorg en Preventie, Gezond Leven, Verkenningen Volksgezondheid en de tijdelijke afdeling Corona en Gedrag.

Expertisevelden van het centrum Gezondheid en Maatschappij

  • Gedrag, Leefstijl en Gezondheidsbevordering
  • Volksgezondheid en Gezondheidszorg
  • Classificaties van ziekten
  • Verkenningen / scenariostudies: volksgezondheid en sport
  • Kennisintegratie
  • Economie van de zorg: kosten en baten van volksgezondheid en zorg
  • Procesmanagement: werken in ketens en netwerken

 

 

G&M Gezondheid en Maatschappij (Gezondheid en Maatschappij)

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)30 274 45 45

E-mail

info@rivm.nl

Twitter @GezondlevenNL, @StaatVenZ, @VZinfoNL en  @GezondeSchoolNL