Het RIVM onderzoekt hoe zwangere vrouwen denken over het vaccineren van hun kind(eren). Het onderzoek gaat over de invloed van psychologische kenmerken op de keuzes van mensen over vaccinaties. De resultaten helpen bij het maken van het vaccinatiebeleid.

BEHAVING-Onderzoek: Hoe denken zwangere vrouwen over vaccinaties voor hun kind(eren)?

We vragen bijvoorbeeld hoe iemand denkt over het risico van ziektes waartegen gevaccineerd wordt, hoe de personen om iemand heen denken over vaccinaties voor kinderen en hoe iemand denkt over de voor- en nadelen van vaccinaties. Het onderzoek gaat over het Rijksvaccinatieprogramma in het algemeen en over de vaccinatie tegen rotavirus in het bijzonder.

Vragenlijsten

Voor dit onderzoek is een online vragenlijst ontwikkeld. Vragen die deelnemers krijgen gaan bijvoorbeeld over: 

  • Of je van plan bent je kind(eren) te laten vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
  • Hoe je denkt over de risico’s van de ziektes waartegen gevaccineerd wordt.
  • Hoe mensen om je heen denken over vaccinatie.
  • Wat voor jou de voor- en nadelen van vaccinatie zijn.

We onderzoeken of en hoe gedrag verandert over tijd. We stellen daarom (ongeveer) dezelfde vragen op twee momenten. Het eerste moment is als vrouwen nog zwanger zijn. Het tweede moment is ongeveer vier maanden na de uitgerekende datum. Zo kunnen we vergelijken of het gedrag en de psychologische kenmerken in de loop van de tijd zijn veranderd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten per keer. Deelnemers ontvangen een e-mail als het tijd is om de volgende vragenlijst in te vullen. Als dank voor deelname ontvangen deelnemers eenmalig een VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer)-cadeaubon van 5 euro.

Het onderzoek loopt van april 2024 tot begin 2025.

Meedoen of meer informatie?

Wie kunnen meedoen?

Aan het onderzoek kunnen vrouwen meedoen die 28 weken of langer zwanger zijn. Het maakt niet uit of je zwanger bent van je eerste kind, of dat je al één of meerdere kinderen hebt.

Privacy deelnemers

Deelnemers geven het RIVM toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van hun gegevens. Mailadressen gebruikt het RIVM alleen om mensen uit te nodigen voor het uitnodigen van deelnemers voor de volgende vragenlijst, of om een VVV-bon toe te sturen na afloop van de vragenlijst. Na afloop verwijdert het RIVM de gestuurde e-mails en mailadressen. Het RIVM koppelt het mailadres en de e-mails niet aan onderzoeksgegevens. Het RIVM verzamelt geen verdere persoonsgegevens.  
Het RIVM publiceert de resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften en rapporten. Kijk voor meer informatie op de pagina over Privacy.

Contact

Wil je meer informatie over het onderzoek? Download dan de informatiebrief.  
Je kunt je vragen ook stellen door contact op te nemen met de onderzoekers via behaving@rivm.nl.