Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en darmen ontstoken raken. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en hevige waterdunne diarree. Rotavirusinfecties komen in Nederland veel voor, vooral bij jonge kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud. 

Wat is een rotavirusinfectie?

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darmen optreedt. Vrijwel ieder kind maakt voor het vijfde levensjaar een rotavirusinfectie door.

Filmpje: Wat is het rotavirus?

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte.
Heb je een infectie met het rotavirus, dan raken je maag en darmen ontstoken.
Je krijgt last van koorts, diarree, misselijkheid en overgeven.
Deze klachten duren meestal 4 tot 6 dagen.
Rotavirus verspreidt zich via de ontlasting.
Bij toiletgebruik kunnen mensen het virus aan de handen krijgen en zo besmet raken of iemand anders besmetten.
Rotavirus komt veel voor.
Vooral jonge kinderen van 6 tot 24 maanden zijn kwetsbaar.
Kinderen krijgen vaak hevige diarree, met mogelijk uitdroging tot gevolg.
Hierdoor belanden elk jaar 3.500 kinderen met rotavirus in het ziekenhuis.
Door goed je handen te wassen, verminder je de kans op rotavirus.
Baby’s vanaf 6 weken kunnen een vaccinatie krijgen tegen rotavirus.
Deze vaccinatie is geen prik, maar wordt gegeven via druppeltjes in de mond.
Meer weten?
Ga naar rivm.nl/rotavirus

Wat zijn de symptomen?

Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en waterdunne diarree. Na besmetting duurt het ongeveer 2 dagen voordat ziekteverschijnselen optreden. De klachten duren 4 tot 6 dagen. In uitzonderingsgevallen kan, als gevolg van uitdrogingsverschijnselen, ziekenhuisopname nodig zijn. Mensen kunnen de ziekte meerdere keren krijgen, maar de ziekte verloopt dan minder ernstig. Na besmetting treden niet altijd ziekteverschijnselen op.

Besmetting

Het rotavirus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat er ziekteverschijnselen zijn. De besmettelijkheid duurt ongeveer een week.

Hoe kun je een rotavirusinfectie voorkomen?

Goede hygiëne helpt om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Er bestaat een vaccinatie tegen rotavirus, dat gaat via druppeltjes in de mond. Deze is momenteel alleen op recept verkrijgbaar op eigen kosten, via een (huis)arts, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of vaccinatiecentrum. De vaccinatie wordt toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het wordt dan kosteloos aangeboden aan kinderen die het meeste risico lopen bij een infectie met rotavirus. Het is nog niet bekend vanaf wanneer dat gebeurt. Meer informatie over de rotavirusvaccinatie.

Hoe vaak komt een rotavirusinfectie voor?

Rotavirusinfecties komen regelmatig voor in Nederland vooral bij jonge kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud. Elk jaar worden ongeveer 3500 kinderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een rotavirusinfectie. Dit zijn vooral kinderen tussen de 6 maanden en 2 jaar oud. Sommige kinderen hebben een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte. Het gaat om kinderen die te vroeg zijn geboren zijn, een te laag geboortegewicht hadden of een aangeboren aandoening hebben.  Van deze groep overlijden jaarlijks 6-7 kinderen door een rotavirusinfectie. Vanaf 2019 krijgen zij een vaccinatie aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.