De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld.

Net na de geboorte krijgt de baby een hielprik en wordt het gehoor gescreend. Het hielprikbloed wordt getest op ernstige, maar behandelbare aandoeningen. Met de gehoorscreening wordt bepaald of het kind voldoende kan horen voor een normale taalspraakontwikkeling.

Als regisseur van de bevolkingsonderzoeken zorgt het RIVM dat de werkzaamheden van alle partijen binnen de keten zo goed mogelijk op elkaar aangesloten zijn. Bijvoorbeeld door het maken van landelijk uniforme afspraken, door het opstellen van richtlijnen en draaiboeken en door het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.

Regionale coördinatie van de uitvoering vindt voor de PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) en hielprik plaats vanuit het RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's). Voor andere screeningsprogramma’s gebeurt dit door organisaties buiten het RIVM. De uitvoering van de bevolkingsonderzoeken ligt bij een keten van samenwerkende professionals zoals verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, centra voor prenatale screening, jeugdgezondheidszorgorganisaties en laboratoria.