Validatie van het prevalentieonderzoek geldt als verplicht onderdeel bij deelname aan deze module van het SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen netwerk en wordt van kracht na ondertekening van het aanmeldingsformulier.

Een validatie bestaat uit een proces- en uitkomst validatie en heeft als doel inzicht te krijgen in de kwaliteit (volledigheid en betrouwbaarheid) van de gegevensverzameling en in het gebruik van de criteria voor het vaststellen van zorginfecties. Het uiteindelijke doel is het bewaken van de kwaliteit van de gegevens in de SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen-databank, zodat de referentiecijfers betrouwbaar zijn.

De procedure van de validatie is vastgelegd in het validatie protocol prevalentie 2014.

In 2018 zal het SNIV netwerk een nieuw validatiemethodiek in gebruik nemen. In eerste instantie worden de deelnemers (contactpersonen) verzocht om 10 casussen te beoordelen of er sprake is van een zorginfectie.
Op basis van de resultaten van deze casuïstiekvalidatie wordt besloten of een extern validatiebezoek nodig is om het protocol en het toepassen van de definities nader toe te lichten.

Indien u vragen hebt, kunt u ook met ons contact opnemen via sniv@rivm.nl of 030-274 3561 (Kati Halonen).