Validatie van het prevalentieonderzoek is verplicht bij deelname aan deze module van het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) netwerk en wordt van kracht na ondertekening van het aanmeldingsformulier.

Deze validatie heeft als doel inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gegevensverzameling en het gebruik van de criteria voor het vaststellen van zorginfecties. Het uiteindelijke doel is het bewaken van de kwaliteit van de gegevens in de SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)-databank, zodat de referentiecijfers betrouwbaar zijn.

De procedure van de validatie is vastgelegd in het validatie protocol prevalentie 2014.

Voor validatie worden de deelnemers verzocht om 10 casussen te beoordelen op de aanwezigheid van een zorginfectie. Op basis van de resultaten van deze casuïstiekvalidatie wordt besloten of een extern validatiebezoek nodig is om het protocol en het toepassen van de definities nader toe te lichten.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen via sniv@rivm.nl of 030-274 2445.