Van 2021 tot 2023 heeft het RIVM metingen gedaan naar radon in Zuid-Limburgse groeven (in de volksmond ook wel mergelgrotten genoemd) en bij productiestations van drinkwaterbedrijven. Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken. We verwachten het volledige onderzoeksrapport medio 2024 te publiceren op deze website.

Het RIVM heeft de metingen gedaan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) als onderdeel van het Nationaal Actieprogramma Radon*. Het onderzoek is een vervolg op de meetcampagne in 2016-2017 waarbij radon is gemeten op werkplekken en in publiektoegankelijke gebouwen in Nederland.

Waarom groeven en drinkwaterbedrijven?

Bij de meetcampagne in 2016-2017 zijn op enkele werkplekken hogere waardes gevonden dan gemiddeld. Deze werkplekken bleken moeilijk te ventileren waardoor radon lastiger weg kan uit de ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld werkplekken onder de grond en werkplekken die stoffen uit de bodem gebruiken of bewerken in afgesloten ruimtes.

Bij het onderzoek in 2016-2017 zijn maar op een paar locaties radonmetingen gedaan. Met het huidige onderzoek hebben we op meer locaties gemeten zodat we een goed beeld krijgen van de hoeveelheid radon op deze moeilijk ventileerbare werkplekken.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we antwoord krijgen op de vragen:

  • Hoeveel radon is op deze werkplekken aanwezig?
  • Komen werknemers veel en langdurig in contact met radon?
  • Lopen werknemers een gezondheidsrisico door in contact te komen met radon?

Onderzoeksresultaten van de groeven

Stand van zaken onderzoek drinkwaterbedrijven

*Over het Nationaal Actieprogramma Radon

Inademing van radon verhoogt de kans op het ontstaan van longkanker. Het doel van het Nationaal Actieprogramma Radon is om deze risico’s te beheersen of te verminderen. Met name voor mensen die wonen of werken in een omgeving waar veel radon vrijkomt.

In het Nationaal Actieprogramma Radon kunnen werkplekken of gebieden aangewezen worden waarbij de kans groter is dat het Nederlands referentieniveau van 100 Bq/m3 becquerel per kubieke meter (becquerel per kubieke meter) wordt overschreden. Op dit soort werkplekken moeten dan metingen worden uitgevoerd naar de radonconcentratie. Bij de start van dit RIVM-onderzoek zijn geen specifieke werkplekken aangewezen in het Nationaal Actieprogramma van maart 2021.

Lees meer over het Nationaal Actieprogramma Radon maart 2021 | Rapport op Rijksoverheid.nl.