Ondernemingen kunnen verhoogde concentraties natuurlijke radioactieve stoffen in het milieu brengen, bijvoorbeeld door het bewerking van ertsen.

De thermische fosforproductie (één bedrijf in Vlissingen) en de staalproductie (één bedrijf in IJmuiden) leveren binnen de industrie in Nederland de hoogste lozingen in lucht van natuurlijk radioactieve stoffen.

Soorten lozingen

De industrie kan op drie manieren aan de blootstelling van de bevolking bijdragen:

  • door lozingen naar lucht;
  • door lozingen naar water;
  • door externe straling.

Voor de stralingsbelasting zijn vooral de emissies van Po-210polonium en Pb-210 naar lucht belangrijk. Deze nucliden komen vrij door de hoge procestemperatuur. Ook het gebruik van kunstmatige bronnen en de opslag van restproducten dragen aan de lozingen bij.