In Nederland produceert één fabriek bij IJmuiden ijzer en staal in hoogovens.

Grondstoffen in de ijzer- en staalindustrie zijn ijzererts, schroot en steenkool. Door de chemische en thermische bewerking van de grondstoffen komen er radioactieve stoffen in de omgeving.

Variatie van jaar tot jaar

De lozingen variëren van jaar tot jaar doordat:

  • de productie varieert;
  • de samenstelling van de grondstoffen, en dus het gehalte radionucliden, verandert;
  • het productieproces mogelijk verandert.

De lozingen worden ieder jaar door de onderneming vermeld in een jaarrapportage. Uit die lozingen kan een blootstelling van de bevolking worden berekend. Ook deze blootstelling varieert omdat de meteorologische omstandigheden elk jaar anders zijn. Dit beïnvloedt het transport en de depositie van de radioactieve deeltjes

Soorten lozingen

De staalindustrie draagt op drie manieren bij aan de blootstelling van de bevolking:

  • door lozingen naar lucht (uitgedrukt in Reinh);
  • dor lozingen naar water (uitgedrukt in Reing);
  • externe straling.

Voor de stralingsbelasting zijn vooral de emissies van Pb-210 en Po-210polonium belangrijk. Deze nucliden komen in de omgeving vooral vrij door de hoge procestemperatuur. Lozingen in het oppervlaktewater vinden plaats als gevolg van gaswassing.

Omvang van de lozingen

De lozingslimiet die in de vergunning is opgenomen varieert en hangt van de reële jaarlijkse productie af. Het huidige productieniveau is minder dan 8 megaton ruwijzer per jaar. De sterke daling van de lozingen naar water aan het eind van de jaren negentig komt door verbeteringen van de industriële processen en het in gebruik nemen van nieuwe waterzuiveringsinstallaties.

De lozingen naar water zijn sinds 2002 dusdanig laag dat deze niet meer vergunningsplichtig zijn, maar zijn wel gemeten tot en met het jaar 2010.

 

Externe straling

De bijdrage van de externe straling aan de stralingsbelasting is veel kleiner dan die door de lozingen. In 2004 is in de vergunning vastgelegd dat de MIDMultifunctionele Individuele Dosis aan de terreingrens lager moet zijn dan 10 microSv per jaar. Deze limiet wordt niet overschreden.