De uraniumverrijkingsfabriek van UrencoURanium ENrichment COmpany in Almelo loost radioactiviteit naar lucht en water.