In verschillende medische instellingen wordt gewerkt met ioniserende straling. Dit leidt tot lozingen naar water of lucht, of externe straling.

Binnen de medische instellingen levert radiotherapie de hoogste bijdrage aan de blootstelling van leden van de bevolking door lozingen en externe straling. Radiotherapie wordt in 21 instellingen uigevoerd, verspreid over heel Nederland. Voor informatie over toepassingen van radiotherapie, zie het onderwerp Medische Stralingstoepassingen. In de vergunningen van de medische instellingen worden dosiscriteria voor leden van de bevolking vermeld.

In tegenstelling tot blootstelling van werknemers en leden van de bevolking zijn er voor de stralingsbelasting van patiënten geen dosislimieten. Omdat deze blootstelling niet gereguleerd wordt maakt hij geen deel uit van dit onderwerp. Informatie over de stralingsbelasting van patiënten vindt u in het ondererp Medische Stralingstoepassingen.

Andere medische instellingen waar medische toepassingen met ioniserende straling plaats kunnen vinden zijn bijvoorbeeld:

  • tandartspraktijken;
  • mobiele units voor het screenen op borstkanker;
  • verpleeghuizen;
  • psychiatrische instellingen;
  • GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst's;
  • privépraktijken.