Meetstrategie, bemonsteringen, analyses, interpretatie en rapportage: wat was de rol van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu in het TrendMeetnet Verzuring?

Foto van een bos met ondergroei

Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):
  • Stelde de meetstrategie vast;
  • Stelde de monsternemingsprotocollen op en maakt locatiedossiers;
  • Gaf opdracht aan een extern bureau om contact te leggen met terreinbeheerders om de toestemming voor het betreden van locaties en de monstername te regelen;
  • Voerde de monsternemingen uit;
  • Gaf opdracht aan een extern laboratorium om grondwatermonsters te analyseren;
  • Interpreteerde de analysedata en veldgegevens;
  • Rapporteerde over de gevonden resultaten en eventuele trends;
  • Gaf duiding aan de relatie tussen de trends in het grondwater en het emissiebeleid.