Meetstrategie, bemonsteringen, analyses, interpretatie en rapportage: wat was de rol van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu in het TrendMeetnet Verzuring?

Foto van een bos met ondergroei

Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu):
  • Stelde de meetstrategie vast;
  • Stelde de monsternemingsprotocollen op en maakt locatiedossiers;
  • Gaf opdracht aan een extern bureau om contact te leggen met terreinbeheerders om de toestemming voor het betreden van locaties en de monstername te regelen;
  • Voerde de monsternemingen uit;
  • Gaf opdracht aan een extern laboratorium om grondwatermonsters te analyseren;
  • Interpreteerde de analysedata en veldgegevens;
  • Rapporteerde over de gevonden resultaten en eventuele trends;
  • Gaf duiding aan de relatie tussen de trends in het grondwater en het emissiebeleid.