Type-Ned is een nationaal netwerk voor praktisch typeren en evidence-based onderzoek naar verspreiding van relevante micro-organismen in Nederland.

Hoe werkt Type-Ned?

Naast een kleine set achtergrond data worden door deelnemende laboratoria óf typeringsresultaten gesubmit óf monstermateriaal opgestuurd voor typering.

Met behulp van de data kunnen vraagstellingen op ziekenhuis- of patiëntniveau en (inter)nationale vraagstellingen beter beantwoord worden.

Moleculair platform

Voor het faciliteren van datasharing en analyse wordt gebruik gemaakt van de ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-infrastructuur die is ontwikkeld op het RIVM, het moleculair platform ( MPF Moleculair platform (Moleculair platform)). Binnen deze software zijn voorzieningen gemaakt voor toegangsbeheer, automatische typering van de sequenties door een typing tool, en zijn diverse analyse en visualisatie modules ontwikkeld.

Historie

Type-Ned is in 2008 gestart als initiatief van een aantal MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)'s. Door middel van het harmoniseren van moleculaire typeringsmethoden en uitwisseling van de typeringsresultaten (datasharing) zijn antwoorden op surveilance vragen beter te vinden. Vanuit de bacteriologie en de virologie zijn initiatieven gestart met de verwachting dat deze naar elkaar toe zullen groeien door ontwikkelingen in moleculaire detectie en typering.  

Contact

Voor vragen over Type-Ned of deelname aan het typeringsnetwerk kunt u contact opnemen met Annelies Kroneman. Voorwaarde voor deelname is het ondertekenen van een confidentiality agreement.