Type-Ned Bacteriologie is opgezet voor  het monitoren van bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor meerdere antibiotica, ook wel bijzonder resistente micro-organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)) genoemd. Type-Ned bevordert de uitwisseling van BRMO, bijbehorende epidemiologische gegevens en typeerresultaten tussen medisch microbiologisch laboratoria (MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s) en het RIVM.  

Nationale surveillance 

Type-Ned wordt gebruikt voor nationale surveillance, die als doel heeft in kaart te brengen hoe vaak en waar bepaalde typen BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) voorkomen in Nederland. Daarnaast geeft deze surveillance inzicht  in onderliggende resistentiemechanismen. Ook ondersteunt de surveillance het vaststellen van verspreiding van BRMO binnen en tussen zorginstellingen. Type-Ned draagt zodoende bij aan infectiepreventie en transmissieonderzoek.   

Het RIVM voert middels Type-Ned surveillance uit naar de volgende belangrijke BRMO: meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)), carbapenemase-producerende Enterobacterales (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) en carbapenemase-producerende Pseudomonas aeruginosa (CPPA ).  

MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s kunnen kostenloos één MRSA isolaat per persoon per drie jaar insturen via Type-Ned MRSA: http://www.typened-mrsa.rivm.nl/ 

MML’s kunnen kostenloos één CPE en CPPA isolaat per persoon per jaar insturen via Type-Ned CPE:  http://www.typened-cpe.rivm.nl/  

Principe – hoe werkt Type-Ned? 

MML’s melden BRMO isolaten aan via de Type-Ned website. Ieder isolaat krijgt hierdoor een uniek nummer. Tijdens het aanmelden worden ook de bij het isolaat horende gepseudonimiseerde epidemiologische gegevens ingevoerd. Vervolgens worden de aangemelde isolaten papierloos verstuurd naar het RIVM, waar deze op moleculair niveau worden getypeerd. Typeerresultaten worden via de Type-Ned webapplicatie beschikbaar gesteld aan de inzendende MML’s. Met behulp van de beschikbare analyse- en visualisatietools kunnen deelnemers statistieken inzien van hun eigen data en deze spiegelen aan landelijke data. Type-Ned is besloten en  alleen toegankelijk via een inlognaam en wachtwoord. De website is beveiligd conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) .  

Typeren 

Ingezonden BRMO worden op moleculair niveau getypeerd middels verscheidene laboratorium technieken om te bepalen om welke bacterie het gaat, hoe (on)gevoelig deze is voor antibiotica, welk resistentiemechanisme deze mogelijk toepast en wat de mate van verwantschap aan andere ingezonden bacteriën is.  

Data uitwisselen 

Via de Type-Ned website kunnen de typeerresultaten ingezien en gedownload worden. Door de epidemiologische gegevens en de verkregen resultaten te combineren en visualiseren middels een Geo-module kunnen statistieken eenvoudig worden ingezien en worden vergeleken met landelijke data.  

Kortlopende surveillance 

Het RIVM voert voor bepaalde BRMO kortlopende surveillance uit om inzicht te krijgen in het voorkomen en verspreiding van deze micro-organismen in Nederland om zodoende in te kunnen  spelen op actuele situaties. Het RIVM voert middels Type-Ned kortlopende surveillance uit naar de volgende micro-organismen: meticilline-resistente Staphylococcus argenteus (MRSarg) en carbapenem-resistente Acinetobacter baumanni-calcoaceticus complex (CRAB). MRSarg en CRAB isolaten kunnen, respectievelijk, via Type-Ned MRSA en Type-Ned CPE worden aangemeld.  

Contact 

Voor vragen over Type-Ned of deelname aan dit laboratoriumnetwerk kunt u contact opnemen per email naar type-ned.support@rivm.nl