Het doel van Type-Ned Bacteriologie is landelijke trends van verspreiding van bacteriën in kaart te brengen. Daarnaast is het mogelijk om de toename van infecties die deze bacteriën veroorzaken in zorginstellingen vroegtijdig waar te nemen. De typeerresultaten worden snel beschikbaar gesteld aan MMLmedisch microbiologisch laboratorium’s en zorginstellingen.

Typeerdata en epidemiologische gegevens zijn snel beschikbaar voor het insturende MMLmedisch microbiologisch laboratorium (Medisch microbiologisch laboratorium) en voor de betrokken zorginstelling door gebruik te maken van een web-applicatie.

Principe van Type-Ned Bacteriologie

Aanmelden

De MML’s  melden isolaten van mogelijk pathogene bacteriën aan in een centrale database via de web-applicatie. Ieder isolaat krijgt hierdoor een uniek nummer.

Typeren

Nadat het unieke nummer is aangemaakt, sturen de MML's hun isolaten naar een expertisecentrum voor typering. De verkregen isolaten worden in de centrale database geplaatst.

Toevoegen gegevens

Via de web-applicatie worden de bij het isolaat horende epidemiologische gegevens ook in de centrale database geplaatst. Dit wordt gedaan door personen die verantwoordelijk zijn voor infectiepreventie van de zorginstellingen.

Pilot

Als eerste is de nationale MRSAMethicilline-resistente Staphylococcus aureus surveillance omgezet naar een Type-Ned systeem. Type-Ned MRSA is operationeel in een pilotfase en dient als blauwdruk voor Type-Ned systemen voor andere bacteriesoorten.

Databases

De databases zijn besloten en kunnen alleen via een inlognaam en wachtwoord benaderd worden. Heeft u interesse in deelname, neem dan contact op. De Type-Ned database structuur en de analyse modules zijn zo opgezet dat zij onafhankelijk zijn van typeermethode en bacteriesoort.

Er wordt gewerkt aan Type-Ned systemen voor andere bijzonder resistente micro-organismen.

Geo-module en statistieken

Inzenders kunnen via de web-applicatie de databaseresultaten opvragen en verwerken in een Geo-module. Daarnaast kunnen zij met eenvoudige statistieken de relevantie bepalen van de gevonden resultaten.

Contact

Voor vragen over Type-Ned Bacteriologie of deelname aan het typeringsnetwerk kunt u contact opnemen