Het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned) is een online laboratoriumnetwerk dat mogelijk pathogene micro-organismen monitort op moleculair niveau. Typeerresultaten en epidemiologische gegevens zijn snel en eenvoudig beschikbaar voor de medisch microbiologisch laboratoria. 

Verspreiding in kaart

Type-Ned wordt gebruikt voor nationale surveillance, waarbij gekeken wordt hoe vaak en waar ziekteverwekkers voorkomen in Nederland. Daarnaast wordt Type-Ned gebruikt om uitbraken vast te stellen. Het systeem laat dus zien of, en zo ja waar, een bepaald type micro-organisme zich verspreidt binnen een zorginstelling of elders in Nederland.

Type-Ned systemen

Het Type-Ned systeem is gebouwd op het moleculaire platform (MPF Moleculair platform (Moleculair platform)); de ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-structuur van het RIVM. Het systeem is onderverdeeld in Type-Ned Bacteriologie en Type-Ned Virologie.