Het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned) is een web-gebaseerd laboratoriumnetwerk dat mogelijk pathogene micro-organismen monitort op moleculair niveau. Typeerresultaten en epidemiologische gegevens zijn snel en eenvoudig beschikbaar voor de medisch microbiologische laboratoria (MMLmedisch microbiologisch laboratorium’s).

Verspreiding in kaart

Type-Ned wordt gebruikt voor nationale surveillance, waarbij gekeken wordt hoe vaak en waar ziekteverwekkers voorkomen in Nederland. Daarnaast wordt Type-Ned gebruikt om uitbraken vast te stellen. Het systeem laat dus zien of, en zo ja waar, een bepaald type micro-organisme zich verspreidt binnen een zorginstelling of in Nederland.

Snelle uitwisseling

Typeerresultaten en epidemiologische gegevens (data) zijn snel en eenvoudig beschikbaar voor de medisch microbiologische laboratoria (MMLmedisch microbiologisch laboratorium’s). Dit maakt snellere en adequatere bestrijding mogelijk en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen.

Statistieken

Het laboratoriumnetwerk maakt gebruik van gestandaardiseerde typeringsmethoden en een web-applicatie. De deelnemers kunnen statistieken inzien van hun eigen data en deze spiegelen aan landelijke data. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor data-analyse beschikbaar.

Type-Ned systemen

Virologische en bacteriologische Type-Ned systemen zijn gebouwd op het moleculaire platform (MPFMoleculair platform); de ICTInformation and communication technology-structuur van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De systemen zijn verschillend opgezet.

Type-Ned Virologie
Veel medisch microbiologische laboratoria voeren zelf de typeringen uit. De typeerdata worden per virus in één centrale database geplaatst. De medisch microbiologische laboratoria hebben toegang tot hun eigen data en die van de andere laboratoria. Met behulp van de beschikbare analyse- en visualisatietools kunnen de data gecombineerd en vergeleken worden.

Type-Ned Bacteriologie
De typeringen worden uitgevoerd in een expertisecentrum. De data worden vervolgens beschikbaar gesteld voor de medisch microbiologische laboratoria in de centrale databases.

Historie

Type-Ned is in 2008 gestart als initiatief van een aantal medisch microbiologische laboratoria en het CIbCentre for Infectious Disease Control (Centrum Infectieziektebestrijding), om vragen over verspreiding van micro-organismen sneller te kunnen beantwoorden.