De StimulAge-vervolgstudie is  een vervolgonderzoek op de StimulAge-studie naar de beschermingsduur van de meningokokkenvaccinatie (MenACWY) bij volwassenen.

Waarom dit onderzoek?

In de StimulAge-vervolgstudie willen we bepalen hoe lang de vaccinatie tegen MenACWY bij volwassenen beschermt. Omdat u, als één van de weinige volwassenen in Nederland, deze vaccinatie 5 jaar geleden al heeft gekregen, kunnen we de eventuele langdurige bescherming bij u onderzoeken.

Wie doen mee?

In 2014 heeft een groot aantal volwassenen van 50-65 jaar meegedaan aan de StimulAge-studie. De deelnemers die in deze studie een MenACWY-vaccinatie hebben gekregen, kunnen meedoen aan deze vervolgstudie: de StimulAge-vervolgstudie. De deelnemers zijn nu 55-70 jaar oud.

Financiering en goedkeuring van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit onderzoek is goedgekeurd door de de Medical research Ethics Committees United (MEC-U Medical Research Ethics Committees United (Medical Research Ethics Committees United) Medical Research Ethics Committees United ).

Algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden in de brochure (zie downloads) of op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Contact

Als u vragen heeft over de StimulAge-vervolgstudie kunt u contact opnemen met de onderzoekers van het RIVM via: stimulage@rivm.nl