Een aanhoudende infectie met het Humaan papillomavirus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)) kan verschillende soorten kanker veroorzaken, bijvoorbeeld baarmoederhalskanker. Sinds 2010 wordt in Nederland aan 12-jarige meisjes het HPV-vaccin aangeboden. Het vaccin beschermt tegen de HPV-types 16 en 18. Deze types veroorzaken de meeste gevallen van baarmoederhalskanker. Tot 2013 kregen meisjes 3 vaccinaties. Omdat uit onderzoek bleek dat 2 vaccinaties ook voldoende bescherming gaven, krijgen meisjes vanaf 2014 twee vaccinaties.

De HPV2D-studie onderzoekt sinds 2014 de hoeveelheid en kwaliteit van de antistoffen na twee vaccinaties onder vrouwen die geboren zijn in 2001 en twee keer gevaccineerd zijn. Deelneemsters aan het onderzoek vullen elk jaar een vragenlijst in en leveren een beetje bloed in via een vingerprik. 

Tussentijdse resultaten HPV2D-studie onder vrouwen  

98.1%* van de deelneemsters hebben twee jaar na hun vaccinaties voldoende antistofconcentratie in hun bloed. De kwaliteit van deze antistoffen was goed. Deze resultaten zijn hetzelfde als de resultaten van eerdere onderzoeken. Deze tussentijdse resultaten zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift1 en in de jaarlijkse rapportages over de surveillance en ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma2. De antistofconcentratie onder vrouwen is 7,5 jaren na vaccinatie nog steeds hoog tegen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-types 16 en 183.

Einde HPV2D-studie onder vrouwen

In 2024 is de laatste ronde van het HPV2D-studie onder vrouwen. We willen je daarom hartelijk bedanken voor jouw deelname de afgelopen jaren.

HPV2D-studie onder jongens

Sinds 2022 wordt in Nederland aan 10-jarige meisjes en jongens het HPV-vaccin aangeboden. Het RIVM wil ook de hoeveelheid en kwaliteit van de antistoffen na twee vaccinaties onder jongens onderzoeken. Daarom is sinds 2022 ook de HPV2D-studie onder jongens gestart. Jongens die geboren zijn in 2012 en twee keer gevaccineerd, leveren ieder jaar een vragenlijst en een beetje bloed in. 
Meer informatie over de HPV2D studie onder jongens is te vinden op de webpagina HPV2D-studie onder jongens

 

* Alle deelneemsters die minder antistoffen hadden ontwikkeld dan werd verwacht, zijn hierover geïnformeerd.