De informatie op deze pagina's gaat over ongevallen op het werk waarbij medewerkers letsel opliepen door contact met een schadelijke atmosfeer in een besloten ruimte. Het zijn feiten en cijfers over aantallen, gevolgen en achterliggende oorzaken van de ongevallen. Wat is er gebeurd en waar ging het mis?

Een schadelijke atmosfeer in een besloten ruimte betekent vaak dat de zuurstof in een afgesloten ruimte (bijvoorbeeld een gierkelder, oven of opslagsilo) is verdreven door andere, voor de mens schadelijke gassen. Het kan ook gebeuren dat het letsel ontstaat doordat de atmosfeer heel koud of warm is, zoals in een vriescel.

In de periode van 1998 tot en met 2014 zijn 79 van dit soort ongevallen in een besloten ruimte gemeld bij de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). Bijna een kwart van alle slachtoffers kwam te overlijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is opvallend dat bij 71% van de slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het ongeval, niet direct eerste hulp is verleend. Dit zou onder andere kunnen komen doordat het slachtoffer zich op een moeilijk bereikbare plaats bevond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat het mis?

Een ongeval heeft vaak meerdere achterliggende oorzaken. Er gaan meer dingen mis. Bij een ongeval in een besloten ruimte is men er in 56% van de gevallen niet in geslaagd om gevaarlijke stoffen in de atmosfeer op tijd te detecteren. Bij meer dan een derde (39%) van de ongevallen was men niet in staat te voorkomen dat gevaarlijke stoffen de ruimte binnen kwamen. Tot slot, bij 32% van alle ongevallen hadden de slachtoffers geen goed persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademapparatuur.