De informatie op deze pagina's gaat over ongevallen waarbij mensen op het werk van een ladder of trapje vallen. Hierbij kan het over allerlei soorten ladders of trapjes gaan: vast, verplaatsbaar of verschuifbaar. Het gaat om feiten en cijfers over aantallen, gevolgen en achterliggende oorzaken van de ongevallen. Wat is er gebeurd en waar ging het mis? Wist u bijvoorbeeld dat 13% van de mensen na een val van een ladder of trapje permanent letsel heeft?

Een val van een ladder of trapje komt vaak voor in Nederland. Alleen al tussen 1999 en 2014 zijn er al meer dan 2700 gemeld bij de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). Dit komt neer op gemiddeld 160 per jaar. Als medewerkers van een platform of steiger af zijn gevallen, is dit niet meegenomen in deze factsheet. Dit geldt ook voor vallen van zogenaamde ‘geïntegreerde’ treden, zoals de sporten aan de zijkant van kranen of boten. Bijna 90% van alle slachtoffers moet worden opgenomen in het ziekenhuis. 13% houdt aan de val permanent letsel over.

 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat het mis?

Een ongeval heeft vaak meerdere achterliggende oorzaken. Er gaan meer dingen mis. Bij een val van een ladder of trapje is er bij 43% van alle gevallen iets mis gegaan met de plaatsing van de ladder of het trapje. Zo wordt de ladder bijvoorbeeld onder een verkeerde hoek tegen de muur gezet. Bij ongeveer 32% van de ongevallen ging er iets mis met de lichaamsbalans of het bewustzijn van de medewerker. Hij verliest bijvoorbeeld zijn evenwicht of voelt zich niet goed en valt als gevolg van de ladder. Bij 24% van de ongevallen was de trap of ladder zelf in een slechte staat.

Bij het merendeel van de ongevallen is er sprake van een valhoogte van hoger dan 2 meter, waar er in 32% van de gevallen zelfs sprake is van een valhoogte van meer dan 3 meter. Slechts bij 7% van de ongevallen is de valhoogte minder dan 1 meter.