Lees op deze pagina ter inspiratie de belangrijkste laatste minuut checks om vallen van een ladder of trapje te voorkomen. Wat kunnen uw medewerkers het beste nog even checken voordat zij aan hun klus op een ladder beginnen?

De onderstaande checks dienen ter inspiratie en zijn niet toegespitst op de eigen werkomgeving. Werk daarom altijd op basis van een taakgerichte risico-inventarisatie en evaluatie die speciaal is voor uw bedrijf en omstandigheden. Let er ook op dat u bevoegd bent om het werk uit te voeren en hiervoor goed getraind bent. Kijk voor tips bij het maken van een risico-inventarisatie op arboportaal of bij uw eigen brancheorganisatie.

Bedenk altijd voordat u aan een klus begint  of het echt nodig is om een ladder te gebruiken en controleer of dit is toegestaan.

1.    Zet de ladder goed neer

De belangrijkste oorzaak van ladderongevallen is dat de ladder niet goed staat. De ladder staat bijvoorbeeld op een nat of glad oppervlak, of op een zachte ondergrond. De ladder is niet goed genoeg gezekerd of staat in een te rechte of te schuine hoek. Houdt bij het plaatsen van de ladder ook rekening met weersomstandigheden, zoals harde wind. Het kan nodig zijn om een ladder op meerdere plekken te zekeren.

2.    Zorg dat u stabiel op de ladder kunt staan

Vaak verliezen medewerkers hun balans terwijl zij op de ladder staan. Dit komt bijvoorbeeld door gladde sporten, te gladde schoenen of door  tijdsdruk of vermoeidheid. Zorg dat u op drie plekken contact heeft met de ladder, bijvoorbeeld met twee voeten en een hand of dat u zich met twee handen vasthoudt bij het beklimmen van de ladder.

3.    Gebruik een goede ladder

In iets minder dan 25% van de ongevallen werkt de medewerker met een verkeerd type ladder of met een ladder die in een slechte staat verkeerd. De ladder heeft bijvoorbeeld niet de juiste afmetingen of de ladder is versleten. Let in ieder geval op de antislipvoeten van de ladder of gebruik een antislipmat.