Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek.Voor de verwekkers van de verschillende virale hemorragische koortsen wordt binnen Nederland diagnostiek uitgevoerd.

In Nederland voert alleen het WHO World Health Organization (World Health Organization) reference and research centre for Arbovirusses and Hemorrhagic Fever Virusses, Erasmus medisch Centrum, afdeling virologie de diagnosiek uit voor Virale hemorragische koortsen. Vooraf is aankondiging noodzakelijk, evenals overleg over type materiaal, verpakking en wijze van transport.

Waarvoor wilt u diagnostiek laten uitvoeren?