Hier kunt u de links naar pdf-tabellen aanklikken voor gegevens van de gebruikelijke inname van micronutriënten (mineralen en vitamines), met of zonder inname uit supplementen. Van de waargenomen inname is in te zien wat de bronnen van micronutriënten zijn en wanneer en waar de verschillende micronutriënten zijn geconsumeerd. Voor de berekening van de micronutriënten is gebruikgemaakt van de NEVO-tabel uit 2006. De resultaten van de waargenomen inname zijn te selecteren voor de totale studiepopulatie van jonge kinderen, of opgesplitst naar geslacht, naar geslacht binnen leeftijdsgroepen, naar hoogste opleiding van de ouders of verzorgers, of naar gewichtsklasse van het kind. Alle resultaten zijn gewogen voor sociaaldemografische factoren en seizoen.