De diverse publicaties naar aanleiding van het voedingsstatusonderzoek staan hieronder weergegeven.

Rapporten

  • Voedingsstatusonderzoek van het RIVM. Handvat voor meerjarig programmeren, breder plannen en prioriteren. RIVM briefrapport 2023-0319.
  • Zout-, jodium- en kaliuminname 2015. Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem. Hendriksen M, Etemad Z, van den Bogaard CHM, van der A DL. RIVM Briefrapport 2016-0081.
  • Kalium inname: risico van hyperkaliëmie? Overzicht van beschikbare gegevens in Nederland. Hendriksen M, van Rossum C, van der A D. RIVM Rapport 2015-0009.
  • Zout- en jodiuminname 2010. Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem. RIVM rapport 350070004/2011. Hendriksen MAH, Wilson- van den Hooven EC European Commission (European Commission), A van der DL. Bilthoven: RIVM, 2011.
  • Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek. RIVM Briefrapport 350070003/2011. Verkaik-Kloosterman J, Van Valkengoed IGM, De Boer EJ, Nicolaou M, Van der A DL. Bilthoven: RIVM, 2011.
  • Voedingsstatus bij jonge kinderen in de leeftijd van vier en acht jaar. RIVM Briefrapport 350888002/2009. De Roos S, Ocke M, Wijga A, Jansen E, Verhagen H, van der A D. Bilthoven: RIVM, 2009.
  • 24-uurs urine-excretie van jodium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders. RIVM Briefrapport 350050005/2007. Wilson- van den Hooven C, Fransen H, Ris C, Ocke M. Bilthoven: RIVM, 2007.
  • 24-uurs urine-excretie van natrium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders. RIVM Briefrapport 350050004/2007. Van den Hooven C, Fransen H, Jansen E, Ocke M. Bilthoven: RIVM, 2007.
  • Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingsysteem. RIVM-rapport 350050002/2005. Fransen HP, Waijers PMCM, Jansen EHJM, Ocke MC medisch centrum (medisch centrum). Bilthoven: RIVM, 2005.

Folder