De Nederlandse Commissie beoordeling veiligheid voedselcontactmaterialen ( CBVV Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen (Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen)) is de per 1 juli 2020 ingestelde opvolger van de Commissie G4. 

De CBVV Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen (Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen) heeft als primaire taak grond- en hulpstoffen en uitgangsmaterialen op hun veiligheid voor gebruik in voedselcontactmaterialen te beoordelen voordat deze kunnen worden opgenomen in de bijlage bij de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen. De CBVV beoordeelt alleen de aanvragen tot toelating van stoffen  in materialen waarvoor geen geharmoniseerde Europese wetgeving geldt (zie Wettelijk kader).

De CBVV beoordeelt de aangeleverde dossierinformatie op volledigheid en inhoud, en de uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een opinie. Deze opinie dient als basis voor de besluitvorming door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De leden van de CBVV zijn onafhankelijke deskundigen. Hun expertise bestaat uit toxicologie, materiaalkunde en/of analytische chemie; de vakgebieden die relevant zijn voor de beoordeling van de dossiers.

Het secretariaat van de CBVV wordt gevoerd door het RIVM en is te bereiken via cbvv@rivm.nl.

Informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden onder 'indienen aanvraag tot toelating (NL)'.