Een aanvraag tot toelating dient het volgende te bevatten: 

  1. Administratieve gegevens (over de aanvrager, de aanvraag en eventuele bestaande toelatingen) (template)
  2. Technisch dossier (bevat de inhoudelijke onderbouwing van de aanvraag) (template)
  3. Claims op vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens (welke informatie wordt om welke reden vertrouwelijk geclaimd) (template)
  4. Alle studierapporten en artikelen/publicaties waarnaar in het technisch dossier gerefereerd wordt 
  5. Begeleidende brief waarin wordt aangegeven om welke stof het gaat, waar deze voor wordt gebruikt en voor welke positieve lijst (welk hoofdstuk / paragraaf van het WVG Warenwetregeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen (Warenwetregeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen)) de opname aangevraagd wordt. Als de stof al in een positieve lijst is opgenomen, dan dient aangegeven te worden op welke wijze de opname en/of restrictie gewijzigd zou moeten worden.

De in te vullen templates zijn hetzelfde voor alle type materialen. Ze zijn in het Engels, en ontleend aan de templates die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) hanteert voor aanvragen voor stoffen voor gebruik in voedselcontactmaterialen van plastics.

Voor het invullen van de templates dienen aanvragers, ongeacht het type materiaal, de volgende leidraden als informatiebron te gebruiken: 

Het informatiepakket dient zowel digitaal als in hardcopy (één exemplaar is voldoende) aangeleverd te worden bij het secretariaat van de CBVV Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen (Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen), te bereiken via cbvv@rivm.nl. Het postadres van de CBVV is: 

RIVM
Secretariaat Commissie beoordeling veiligheid voedselcontactmaterialen
Postbus 1, PB101
3720 BA Bilthoven 

Heeft u vragen omtrent de indiening van een aanvraag? Neem contact op met het secretariaat van de CBVV door middel van een email naar cbvv@rivm.nl.