Wat gebeurt er na indiening van een dossier?

Na indiening van een aanvraag tot toelating bij het secretariaat van de CBVV Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen (Commissie Beoordeling Veiligheid Voedselcontactmaterialen) ontvangt de aanvrager een bevestiging van ontvangst. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag checkt het secretariaat de aangeleverde informatie op volledigheid. De aanvrager ontvangt daarop bericht dat de aangeleverde informatie ofwel

  • als volledig kan worden beschouwd, en daarmee in aanmerking komt voor beoordeling door de CBVV, ofwel 
  • nog niet als volledig kan worden beschouwd, en wat er nog aangeleverd moet worden om het dossier voor beoordeling in aanmerking te laten komen.  

De CBVV heeft minimaal 6 maanden nodig om een aanvraag te beoordelen. Beoordelingen worden in concept voorbereid en aan de leden van de Commissie in een vergadering voorgelegd, waarop een wetenschappelijke discussie volgt. Indien nodig kan de aanvrager om aanvullende informatie worden gevraagd. 

Op basis van het dossier en de eventuele aanvullende informatie beoordeelt de CBVV of het veilig is om de stof te gebruiken in voedselcontactmaterialen, en stelt daarover een opinie op. Het secretariaat van de CBVV publiceert de opinie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de opinie als basis voor een besluit over opname van de stof in de bijlage bij de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen (WVG Warenwetregeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen (Warenwetregeling Verpakkingen en Gebruiksartikelen)).