Menigte mensen loopt richting camera

Beste lezer, 

Hierbij ontvangt u het tweede themanummer van het Infectieziekten Bulletin rond Pandemische Paraatheid. In deze editie leest u onder meer over de Thematische versterking van de infectieziektebestrijding vanuit het RIVM,  de rol van het Pandemic & Disaster Preparedness Centeren en Pandemische paraatheid bij WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research). Daarnaast wordt er ingegaan op de vraag hoe tools uit het EU Europese Unie (Europese Unie)-project PANDEM-2 kunnen helpen bij het verbeteren van regionale en (inter)nationale samenwerking. We sluiten het nummer af met een artikel vanuit traject Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en over het opleiden van een deskundige Infectiepreventie.  

Wij danken alle auteurs voor hun bijdragen en wensen u veel leesplezier.  

Redactie Infectieziekten Bulletin